Tidligere i dag gav Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen signalet til, atopførelsen af brintanlægget, H2RES, i Avedøre kunne begynde. Covid-hensyn betød,at der ikke kunne tages det traditionelle første spadestik, derfor gav ministeren istedet ordren til, at gravearbejdet kunne begynde, på sikker afstand fra området vedØrsteds Avedøreværk, hvor brintanlægget skal ligge.

Konsortiet bag det EUDP-støttede H2RES projekt samler nogle af Danmarksstærkeste kompetencer langs den hastigt voksende brint- og Power-to-X-værdikæde (PtX): Ørsted, Everfuel, Nel, Green Hydrogen Systems, Energinet, DSV ogBrintbranchen. På baggrund af vedvarende energi leveret fra Ørsteds vindmøller vedAvedøreværket, vil det 2 MW store anlæg producere op mod 1000 kg. grøn brint omdagen ved elektrolyse. Den grønne brint skal derefter bruges i transportsektoren iKøbenhavnsområdet og på Sjælland. Anlægget forventes at åbne officielt ibegyndelsen af 2022.

Anvendelsen af grøn brint til emissionsfri transport er både en måde at udnytte dedanske VE-ressourcer og sikre decarbonisering i transportsektoren. Medverdensførende kompetencer på VE, elektrolyse, systemplanlægning og kompletteløsninger til grøn, brintdrevet transport, er H2RES både en konkret løsning tilnulemissionstransport og en show-case for dansk innovation og de grønneteknologier, der repræsenterer det næste, grønne erhvervs- og væksteventyr.

Sammen med ministeren deltog også borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg (S), ogKøbenhavns overborgmester, Lars Weiss (S), der glæder sig over den grønne udviklingi Københavnsområdet: “Vi vil i København være en del af den absolutte fortrop indenfor grøn omstilling. Derfor er jeg rigtig glad for udsigten til det kommende anlæg, derbåde skal udvikle nye, banebrydende grønne teknologier og forsyne busser, lastbilerog taxier med klimavenlig brint. Det bliver en vigtig brik i den grønne omstilling aftrafikken og indsatsen for at nedbringe både luftforurening og udledningen af CO2”.

Citater fra H2RES-partnerkredsen

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brint- og PtX-aktiviteter

“H2RES er et lille, men meget vigtigt første skridt i realiseringen af Ørsteds storeambitioner for vedvarende brint, som hurtigt er blevet et centralt element i den grønne omstilling af den europæiske økonomi på vejen mod CO2-neutralitet i 2050.Hos Ørsted mener vi, at vedvarende brint kan blive en industriel højborg for flere europæiske økonomier, herunder Danmark, samtidig med at teknologien bidragervæsentligt til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen

“Der er ingen tvivl om, at det her er et meget vigtigt skridt både for den grønne omstilling og i forhold til en cementering af Danmarks position som global, grøn leder. Resten af verden er ved at få øjnene op for de store potentialer, der ligger i brint og PtX, men i Danmark har vi en lang række styrkepositioner, som gør os til den oplagte førernation. H2RES vil både kunne skabe emissionsfri transport og vise, hvad den danske brint- og PtX-industri kan levere. En større national satsning på storskala brintog PtX vil ikke alene kunne sikre tusindvis af nye, grønne arbejdspladser, men også eksport i milliardklassen – og H2RES er et rigtigt vigtig skridt på vejen.”

Stine Grenaa, leder af Systemudvikling i Energinet

“Med det overordnede ansvar for at forberede energisystemet til integration af højere andele vedvarende energi, glæder Energinet sig over de seneste initiativer relateret til storskala Power-to-X og grøn brintproduktion i Danmark. PtX understøtter højere udnyttelse af både variable vedvarende energikilder og elnettet, og vil spille en vigtig rolle i den næste fase af energiomstillingen, især i decarboniseringen i de sektorer, der traditionelt har været svære at omstille.”

Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDPs bestyrelse

“Siden oprettelsen i 2007 har EUDP støttet mere end 1.000 innovative projekter med ca. 5 mia. Målet er at øge teknologisk innovation og reducere CO₂-emissioner; et mål, der går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse i Danmark.”

Jacob Krogsgaard, stifter og direktør i Everfuel

“Everfuel ser meget frem til at få H2RES projektet idriftsat som et vigtigt startskud for brintproduktion i hovedstadsområdet. Grøn brintproduktion så tæt på København er essentiel for at få konkurrencedygtig brint på vores brintstationer. Everfuel etablereret Hydrogen Distribution Center ved siden af elektrolysen og distribuerer brinten til vores brintstationer på Sjælland. Vi har en ny brintstation med høj kapacitet klar inden for et par måneder på Amager til at servicere den voksende flåde af taxaer og busser i København. Der er ligeledes flere stationer på tegnebrættet og Everfuel har tidligere i år offentliggjort en ambition om at have 40-50 brintstationer i drift i Skandinavien ved udgangen af 2030.”

Niels-Arne Baden, Senior Vice President og Head of Strategy & Public Affairs, Green Hydrogen Systems

“Det er et meget vigtigt projekt, hvor vi får opbygget viden om hvordan elektrolyseanlæg i praksis kobles til både grid og til vindmøller og anvendes i forskellige driftsscenarier. Problemstillingerne man adresser i projektet er helt grundlæggende og en forudsætning for den hurtige udvikling af de store Power-to-X-løsninger, der er behov for til at accelerere den grønne omstilling.”

Mikael Sloth, Business Development Manager, Nel Hydrogen

“Det er glædeligt, at der med H2RES tages første skridt mod storskala produktion af grøn brint i Danmark. Netop adgang til billig og grøn brint i store mængder vil være vigtig for en omstilling til forureningsfrie køretøjer på brint i transportsektoren.”

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Læs mere om H2RES-projektet på  www.h2res.dk