Britiske brinttog er snart på skinnerne

6. marts 2020

Også i Storbritannien brint til togdriften et varmt emne, og det nye Hydroflex-tog testes allerede.

Brinttog testes i Storbritannien

Med en målsætning om dieselfri togdrift i Storbritannien i 2040 er der stort fokus på udviklingen af nulemissionsløsninger til togtransporten. Briterne er i fuld gang med at elektrificere driften, men der er visse udfordringer – både økonomiske og tekniske – ved et fuldt elektrificeret jernbanenet. Derfor følger de i sporene på bl.a. Tyskland, og retter i højere grad fokus mod brint- og brændselscelleløsninger til togtrafikken. 

Den indsats har ført til brinttoget Hydroflex, som er udviklet i et samarbejde mellem ingeniører fra Birmingham University og jernbaneselskabet Porterbrook. Hydroflex testes allerede nu i det små, men vil blive sat i testdrift på hovedlinjer i marts/april. Udviklerne bag det britiske brinttog understreger, at Hydroflex ikke er et forsøgs- eller demonstrationsprojekt, men at toget vil blive kommercielt levedygtigt alternativ til dieseltogene.

Du kan læse mere her.