Brintlagring i naturgasnettet

20. august 2020

Et dansk projekt har demonstreret transport af op til 15 % brint i naturgas i et lukket højtrykstestsystem, som består af komponenter og infrastruktur fra såvel transmissions- som distributionsnettet.

Ny rapport: Brintlagring på naturgasnettet

I et fremtidigt energisystem med stor andel af vind- eller solkraft vil der være perioder, hvor produktionen af el fra vindmøllerne eller solceller vil overstige det øjeblikkelige elforbrug. Men da det er urealistisk at lagre el i større omfang i batterier alene, vil der i disse situationer være behov for fx at omdanne den overskydende el til brint ved hjælp af elektrolyse.

I et nyligt afsluttet projekt kunne der demonstreres at gassystemet har potentiale til at lagre og distribuere store mængder fluktuerende energiproduktion fra vedvarende energikilder, når elproduktionen herfra omdannes til brint gennem elektrolyse. Projektet har demonstreret transport af op til 15 % brint i naturgas i et lukket højtrykstestsystem, som består af komponenter og infrastruktur fra såvel transmissions- som distributionsnettet. Testen har vist, at der ikke er en forhøjet lækage af brint fra systemet i forhold til naturgas, samt at de testede komponenter fra gassystemet uden større justeringer er i stand til at håndtere brint i de testede niveauer.

Projektet er udført i samarbejdet mellem Energinet, DGC, EVIDA og IRD, og blev støttet af EUDP. Læs hele rapporten hos Energinet her.