Brintinfrastruktur er, og bliver i endnu højere grad i fremtiden, et afgørende element i omstillingen til et grønt energisystem. Det er ikke mindst tilfældet i transportsektoren, hvor brint og brintbaserede brændsler som metanol og ammoniak får en hovedrolle i omstillingen. Derfor er det også ærgerligt, at regeringen med sit udspil til en infrastrukturplan forspilder de oplagte muligheder for at udbygge netop brintinfrastrukturen. For selvom der er flere gode takter i udspillet, glimrer brint og PtX ved sit fravær. Og det er problematisk, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hos Energy Supply, for der er stort behov for en samlet strategisk indsats, der kæder energiproduktionen sammen med forbruget i transportsektoren. Det vil rykke os et skridt fremad på vejen til den reelle sektorkobling, skriver brintdirektøren, og opfordrer til at de energi- og transportpolitiske initiativer skal gå hånd i hånd:

“Vi ved, at brint og PtX er nøgleteknologier i omstillingen af transporten, og over hele landet skyder nye produktionsprojekter op, der netop har til formål at bidrage til omstillingen af transportsektoren. Der findes allerede en stærk værdikæde af danske brint- og PtX-virksomheder, som eksporterer en bred pallette af teknologier og løsninger til både EU og resten af verden. Men trods vores stærke potentiale for at blive verdensførende på brint og PtX, tøver Christiansborg alligevel med implementeringen af det hjemmemarked, som er afgørende for sammenkædningen af energiproduktion og -forbrug i transporten. Og det er en fejl, ikke alene fordi brint og PtX repræsenterer store reduktionspotentialer i transporten, det er også de teknologier, som muliggør en effektiv og fleksibel udnyttelse af de danske VE-kapaciteter. Sektorkobling er den grønne omstillings hellige gral, og storskala brint og PtX er vejen dertil.”

Læs mere hos Energy Supply her.