Brintfabrik indviet i Hobro

6. september 2018

Mandag d. 3. september blev et nyt brintanlæg indviet i Hobro. Det er altid glædeligt med nye industrier, men netop dette anlæg repræsenterer meget mere end vækst og arbejdspladser. HyBalance-anlægget, som Hobros nye brintfabrik kaldes, er et af de mest avancerede elektrolyseanlæg i Europa, og det kommer til at få stor betydning for ikke bare Hobro og Nordjylland, men også Danmark som helhed.

Borgmester Mogens Jespersen fra Mariagerfjord Kommune klippede snoren og erklærede anlægget for åbent. Air Liquide, Hydrogenics, LBST, Neas Energy og Hydrogen Valley/CEMTEC er partnerne bag et af Europas største anlæg til produktion af brint, som i fremtiden vil være baseret udelukkende på vedvarende kilder. I indvielsen deltog blandt mange fremmødte også François Darchis fra Air Liquide og Filip Smeets fra Hydrogenics samt Bart Biebuyck, CEO i FCH JU, der har støttet projektet med otte mio. euro. Projektet har desuden modtaget 2,6 mio. euro i støtte fra det danske EUDP-program.

Med elektrolyseanlægget vil det blive muligt at lagre vindmøllestrøm som brint. Brintproduktionen vil bidrage til at balancere el-nettet og sikre stabilitet. Brinten leveres til kunder i industrielle virksomheder såvel som til de fem brinttankstationer i Danmark, som drives af Copenhagen Hydrogen Network (CHN), der er et datterselskab under Air Liquide.

HyBalance-projektet viser, hvordan energi kan lagres som brint og bruges i transportsektoren. Projektet skal validere dynamisk PEM elektrolyse (Proton Exchange Membrane) og dette demonstreres på brintfabrikken på megawatt-niveau (1,2 MW), hvor der vil blive produceret omkring 500 kg brint om dagen. Restproduktet, som er varme, kan senere bruges af Hobros fjernvarmenet.

François Darchis, Senior Vice-President og medlem i Air Liquide Group Executive Committee sagde til indvielsen; “Brint har et kæmpe potentiale til at støtte overgangen til grøn energi. Air Liquide er stolte af at være en del af HyBalance-projektet, som bidrager til at udvikle teknologiske løsninger til at nedsætte udledningen af drivshusgasser for at bekæmpe klimaforandringerne”.

Det handler om ikke kun at betragte den grønne strøm som el – men som en lagerbar råvare. Lykkes det at få skabt storskala energilagring, har vi taget et stort skridt mod den grønne omstilling, hvilket også kan gavne dansk eksport. Med åbningen af Hobro-anlægget lægger vi en klar retning mod at gå fra grøn råvareeksport til at være foregangsnation på innovativ og bæredygtig industri – endnu engang. Det klæder Danmark med den grønne førertrøje, og vi skal holde fast i den. Det kræver, at vi følger eksemplet fra Hobro, og kvitterer med en national indsats. Det vil ligge godt i tråd med det seneste energiforlig, og bør være en bunden opgave i den kommende klimaplan.

Se en kort video om HyBalance her: