Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen har den 30. marts bragt en klumme i Energy Supply. Her understreger han, at der er behov for en udbygning af VE-kapaciteterne i et hidtil uset omfang, hvis Europa skal gøre sig uafhængig af gas fra Rusland. Vi har altså brug for et paradigmeskift i klima- og energipolitikken, der indebærer, at den grønne omstilling ikke er nice-to-have, men et absolut need-to-have fra både et klimamæssigt og sikkerhedspolitisk perspektiv.  

Tejs Laustsen Jensen skriver blandt andet: “Omstillingen skal op i et gear, som vi ikke har arbejdet i før, men som vi ved, at vi kan. Under de meget svære vilkår under corona-pandemien, så vi, hvordan industrier, der aldrig havde arbejdet med hverken værnemidler, håndsprit eller andre kritiske komponenter i sundhedskrisen, træde til, og på meget kort tid omlægge produktionen. Vi så systemer tale sammen, og en helt ny infrastruktur komme i stand på en brøkdel af den tid, det normalt ville tage. I krisetider kan det meste lade sig gøre, simpelthen fordi det skal, og fordi vi kollektivt sætter en retning, og prioriterer at nå derhen. Det er vi nødt til at gøre på energipolitikken nu. Det betyder naturligvis ikke, at vi skal afmontere det lokale demokrati eller fjerne al mulighed for borgerinddragelse, for selvfølgelig er der hensyn at tage i planlægningen. Men vi er nødt til at tillægge os en helt anden tilgang til den grønne omstilling.” 

Læs hele klummen her.