Bureau Veritas har meldt sig ind i Brintbranchen. Klassificerings- og certificeringsselskabet kommer med stor erfaring og fokus på sikkerhed i forbindelse med brintprojekter, og tilføjer derfor værdi i alle led af brint- og Power-to-X-værdikæden.

Det er med stor glæde, at Brintbranchen annoncerer, at medlemskredsen er blevet større med indmeldelsen af Bureau Veritas. Bureau Veritas er et globalt, uvildigt klassificerings- og certificeringsselskab, som har solid erfaring med at rådgive om og certificere sikre brintløsninger, både i Danmark og internationalt, for eksempel ved etablering af brinttankstationer og brintbrug i maritime miljøer.

”Stort velkommen til Bureau Veritas, som er en vigtig og anerkendt aktør indenfor rådgiver- og klassificeringsbranchen. Sikkerhed er ét af de vigtigste temaer i den stødt voksende brint- og Power-to-X-industri, og skal tænkes ind i alle dele af værdikæden. Certificering af grønne brændsler vil også komme til at spille en større rolle i fremtiden. Det er godt, at Bureau Veritas kan byde ind med stor ekspertise på området, og vil være med til at løfte branchen sikkert til storskala og kommercialisering. Vi glæder os til samarbejdet,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om det nye medlem.

Henrik Naabye, Head of Hydrogen & Green Power Energy – Nordics fra Bureau Veritas siger om indmeldelsen:

“Vores globale strategi omkring brint er ambitiøs og drevet af engagement fra topledelsen. Vi ønsker at bidrage til et stærkt dansk fællesskab i brint- og PtX-branchen, hvor vi kan supportere hele værdikæden både lokalt og globalt. Vi glæder os til et givtigt samarbejde med Brintbranchen og dens medlemmer.”

Spørgsmål eller kommentarer?

Eleonore Fenne
Presse- og kommunikationschef
kemf@brintbranchen.dk
tlf. 31 27 03 20

Bureau Veritas

Henrik Naabye
Head of Hydrogen & Green Power Energy – Nordics
henrik.naabye@bureauveritas.com
tlf. 77 31 10 00