Brintbranchen til Nordic Clean Energy Week

25. maj 2018


I forbindelse med Nordic Clean Energy Week afholdte Aalborg Universitet d. 24. maj et heldagsseminar under temaet Sustainable Future Energy Systems. I løbet af dagen var der mange forskellige oplæg, præsentationer og paneldebatter. Omdrejningspunktet for arrangementerne var diskussionen om, hvordan fremtidens energisystemer kan blive bæredygtige, integrerede og ikke bare CO2-neutrale, med CO2-negative Brintbranchens direktør.

Der var mange forskellige fagligheder repræsenteret i de forskellige arrangementer – fremtidens energisystemer blev diskuteret fra både akademiske og forskningsmæssige vinker, fra politiske og økonomiske, og fra mere tekniske vinkler hos industrierne.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, var moderator ved en af sessionerne omhandlende mulighederne for at bruge CO2 i forskellige former i energiudvikling. Brintbranchens bestyrelsesmedlem Søren Knudsen Kær deltog i denne session, og talte om potentialet i brugen af CO2 fra forskellige kilder, eksempelvis Aalborg Portland, i produktionen af bl.a. electro-fuels på industriel skala.

Et gennemgående tema for dagens diskussioner var nødvendigheden af i højere grad at sammenkæde energisektorerne for at kunne udnytte energien bedst muligt. Dette betyder ikke mindst en mere fokuseret udvikling af lagringsteknologier og -muligheder, som vil være den grundsten som et bæredygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi, bygger på.

Det kræver at vi tænker energiområderne sammen på tværs – at vindmøllestrøm f.eks. naturligt tænkes ind i transportsektoren. Vi skal se mulighederne, der ligger i forædling og konvertering. Energilagring handler ikke om f.eks. bare at producere strøm, lagre strømmen og så bruge den strøm senere. Det handler om at se den vedvarende energikilde som en del af en større proces – som et redskab og ikke som et slutprodukt.