Brintbranchen er med i partnerkredsen for projektet H2RES, der skal producere grøn brint til vejtransport.

Grøn brint på havvind: 34,6 mio. kr. til storskala P2X

I denne uge offentliggjorde EUDP, hvilke projekter, de har fået støtte i anden uddelingsrunde for 2019. Inden for brint- og brændselscellekategorien har to projekter modtaget i alt 44 mio. kr. Det er bl.a. projektet “H2RES – Demonstration af bæredygtig brintproduktion til vejtransport baseret på havvind” under ledelse af Ørsted, hvor Brintbranchen er en del af partnerkredsen, ligeledes er flere af vores medlemmer.

I forbindelse med offentliggørelsen udsendte Ørsted en pressemeddelelse, som du kan læse et uddrag af herunder:

Ørsted og partnere sikrer støtte til bæredygtigt brintprojekt
Syv industripartnere har fået tilsagn om dansk støtte til et demonstrationsprojekt, der, med havvind som strømkilde, skal producere fornybar brint, der kan bruges i vejtransport.

I energisammenhæng er Avedøre mest kendt for at huse Ørsteds store biomassefyrede kraftvarmeværk Avedøreværket, men i fremtiden kan der blive produceret andet og mere end strøm og varme på matriklen. Det står klart, efter at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har valgt at støtte projektet H2RES, som Ørsted er ledende partner på.

Sammen med partnerne Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ørsted fået tilsagn om 34,6 mio. kr. i støtte til at opføre et elektrolyseanlæg på 2 MW med tilhørende brintlagring, som med strøm fra havvindmøller skal producere fornybar brint til brug i busser, lastbiler og potentielt taxier.

Samlet set forventes brintproduktionen at blive på omkring 600kg pr. dag, hvilket vil være nok til at dække 20-30 bussers behov samt sideløbende give mulighed for at teste anvendelse i lastbiler og taxier. Tilsagnet til H2RES-projektet er det største blandt de 53 projekter, der har modtaget støtte fra EUDP i anden uddelingsrunde i 2019.

Brint bruges allerede i dag i stor stil i den tunge industri i Europa, men produceres hovedsageligt ved omformning af fossile brændstoffer, hvilket udleder store mængder drivhusgasser. Men brint kan også produceres gennem en proces kendt som elektrolyse, hvor elektricitet anvendes til at spalte vand, hvorved der dannes brint. Hvis strømmen, der anvendes til elektrolysen stammer fra vedvarende energikilder, vil den producerede brint være fornybar. Netop derfor vil strømmen til H2RES-projektet, som Ørsted og partnere netop har fået tilsagn om støtte til, som udgangspunkt komme direkte fra Ørsteds to havvindmøller på hver 3,6 MW, som står ved Avedøreværket. Endvidere kan elektrolysen køres fleksibelt, og kan derved være med til at sikre fleksibel brug af den fluktuerende strømproduktion fra havvindmøllerne.

Såfremt Ørsted og projektpartnerne træffer endelig investeringsbeslutning på demonstrationsprojektet, forventes det at kunne være i drift i 2021.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter:
”Fornybar brint har potentiale til at blive en hjørnesten i Danmarks ambitioner om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030, og i omstillingen til en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Den tunge vejtransport er en af de sektorer, som kan gøres grønne ved indirekte elektrificering med brint produceret på fornybare kilder. Men fornybar brint er i dag dyrere end brint produceret på gas og kul, og derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at demonstrere teknologien og samle erfaringer, som gør det muligt at opskalere og effektivisere teknologien, så vi kan producere bæredygtig brint til en pris, der kan konkurrere med de fossile alternativer.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen:
”Integration af energi fra havvind ind i den tunge transport er en hovedudfordring i den grønne omstilling. Med H2RES får vi mulighed for at teste, hvordan brint og havvind kan spille bedst sammen. Både med hinanden, med transportsektoren og med det samlede energisystem. Det er et meget vigtigt skridt for brint som nøgleteknolig i den grønne omstilling.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.
Du kan læse mere om EUDPs støtte til grønne og klimavenlige teknologier her, og se den samlede liste over de udvalgte projekter her.


Twitter


Linkedin