Brintbranchen: Energiforlig er et vigtigt skridt fremad

29. juni 2018

Der er rigtigt gode takter i det energiforlig som alle Folketingets partier har indgået. Særligt når det gælder udbygningen af vindmølleparker, transport, gasstrategi og forskning. Men en del af arbejdet med at fremtidssikre energisystemet udestår stadig. Det siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en kommentar til det netop indgåede energiforlig. Han og branchen glæder sig over, at der med den nye gasstrategi tages hul på at koble el og gasnettet, og at en ny pulje for alvor åbner op for grønne initiativer på transportområdet, men understreger, at der er behov for mere konkret at adressere spørgsmålet om energilagring i stor skala.

”Det er meget positivt og rigtigt vigtigt at forligspartierne fortsætter udbygningen af vindkraft – bl.a. med nye havvindmølleparker. Og det er meget glædeligt at hele Folketinget står bag. Men hvis vi skal kunne lagre al den el, de nye møller kommer til at producere – og også gerne flytte en del af den grønne el over i transportsektoren, så er der behov for en ambitiøs plan for energilagring og konvertering. Det afventer i første omgang den varslede gasstrategi, og her er oplægget i forligsteksten meget positivt. Men der udestår en del arbejde for at sikre den bedst mulige energilagring i den proces, der nu går i gang,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Netop det, at der nu udarbejdes en samlet gasstrategi, glæder Tejs Laustsen Jensen og særligt, at muligheden for at lagre el i gassystemet nu er en del af dette arbejde. ”Det er rigtigt positivt, at der nu bliver set rammevilkårene for energilagring i gasnettet og brug af grønne gasser. Men strategierne skal naturligvis gerne følges op af forbedringerne i rammevilkårene, og vi glæder os til at illustrere potentialet heri i forbindelse med udarbejdelsen af den nye gasstrategi,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Hen glæder sig samtidig over, at forligspartierne har taget hul på de store udfordringer på transportområdet.

”Det er rigtigt positivt, at der afsættes i alt 400 millioner til grøn transport. Det er et meget vigtigt første skridt, og vi glæder os til at være med til at gøre transporten grønnere. Samtidig ser vi også frem til præsentationen af regeringens klimaplan og håber, at den vil indeholde yderligere initiativer for at gøre transporten emissionsfri. For der er rigtigt gode muligheder for at udnytte den vedvarende energi fra de nye havvindmølleparker til både brint, gas og flydende brændstoffer i alle dele af transportsektoren og dem skal vi naturligvis have implementeret hurtigst muligt,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk.