Brintbranchen deltog i HyLaws General Assembly i Bruxelles

3. januar 2018

Fredag d. 15. december afholdte HyLaw-projektet deres 2. General Assembly i Bruxelles. Brintbranchen deltog selvfølgelig i GA’en, som havde fokus på fremskridt blandt de såkaldte Tier 3 lande samt den første økonomiske afrapportering og den tekniske rapport. HyLaw-projektet har til formål at kortlægge de administrative og lovmæssige forhindringer og fordele for brændselscelle- og brintteknologier på tværs af Europa. Herved kan der sættes fokus på Best practice, som kan udbredes, hvilket vil gøre det lettere for virksomheder at udvikle og afsætte deres produkter til gavn for den grønne omstilling.

Danmark er repræsenteret ved Brintbranchen og Dansk Gasteknisk Center, og deltager som et ”Coregrop Contry” der sammen med de andre Tier 1 lande skal sætte det gode eksempel til gavn for de lande, hvor brint- og brændselsceller ikke er ligeså udviklet. Brintbranchen har til opgave at drive den politiske formidlingsopgave i Danmark, når resultaterne ligger klar samt at følge og udvikle projektet i al almindelighed.

Brintbranchen vil bl.a. på Folkemødet præsentere nogle af resultaterne fra projektet og perspektivere dem til andre grønne danske succeser som f.eks. vindmøller og biogas.  Derudover afholder Brintbranchen i løbet af september en konference hvor de endelige resultater bliver fremlagt.