Brintbranchen: Aftale om energilagring er vigtigt skridt i den grønne omstilling.

2. februar 2018

Dagens aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti om bl.a. en ny pulje til energilageringsprojektker modtages med stor ros af Brintbranchen.

”Der er grund til at rose dagens aftale, for lagring af den grønne energi er helt afgørende, hvis vi skal fortsætte den grønne omstilling. Vi er rigtigt gode til at producere grøn strøm med bl.a. vindmøller, men hvis vi for alvor skal rykke videre skal vi også kunne lagre energien. Både til brug i andre sektorer, fx transport, og til når det ikke lige blæser så meget, som vi har brug for”, siger direktør i Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen.

Vedvarende energi kan lagres gennem en række teknologier, bl.a. som gas eller flydende brændsler, men processen starter næsten altid med at konvertere den grønne strøm til brint.

”Brint er fremragende til at lagre energi, og kan principielt rumme ubegrænsede mængder VE-strøm. Herefter kan man enten bruge brinten eller konvertere den til gas eller flydende brændstoffer. Og med den høje andel af grøn strøm – ofte mere end vi selv kan forbruge – så har vi brug for disse lagringsteknologier, hvis vi fortsat skal kunne udvide produktionen af grøn energi” siger Tejs Laustsen Jensen. Han understreger samtidig at puljen vil have effekt for både energisystem og dansk erhvervsliv.

”Dagens beslutning er særlig god, fordi den har en dobbelt effekt. Dels tager vi et vigtigt skridt mod endnu mere grøn og vedvarende energi i det danske energisystem og dels bygger vi videre på styrker, som en række danske virksomheder har og som den nye pulje kan booste – både når vi taler eksport og arbejdspladser” påpeger Tejs Laustsen Jensen. Han ser dermed også aftalen som et første skridt mod endnu en ny danske energisucces.

”Dagens pulje er et meget vigtigt første skridt og det er der virkelig grund til at rose forligspartierne for. Fremadrettet skal vi have indrettet rammevilkårene sådan, at vi muliggør storskala energilagring og konvertering. Det er næste skridt og bør være et centralt element i en kommende energiaftale. Det vil være med til for alvor at placerer Danmark i den globale elite på området”, slutter Tejs Laustsen Jensen