Brint på dagsordenen

8. februar 2018

Uge 6 har været en rigtig ’brintuge’ med en række spændende brintrelaterede arrangementer. Det er et rigtigt godt tidspunkt at få brint på dagsordenen lige op til energiforliget og Brintbranchen har naturligvis været med over hele linjen. Læs her mere om de forskellige arrangementer.

Brint fremfor biomasse

Den 5. februar var der brintkonference på Christiansborg arrangeret af Ingeniørforeningen IDA og Enhedslisten med formålet at skærpe den politiske bevidsthed og også den brede viden om brint- og brændselscelleteknologi op til energiforliget. Derfor var Fællessalen på Christiansborg også de perfekte rammer, da det i høj grad er er her slaget om det kommende energiforlig skal stå.

 

 

 

 

 

Søren Egge Rasmussen, energiordfører fra Enhedslisten, lagde på konferencen ud med at slå fast at det er helt centralt, at brint kommer med i energiforliget, da det er her retningen frem til 2030 sættes.

Enhedslisten ser gerne en energiplan, hvor biomasse udgør en meget mindre del af inputtet, og her har de i stedet tænkt brint ind deres energiscenarie.

Ingeniørforeningen IDAs energiscenarie giver stadig biomasse en høj prioritet som overgangsbrændsel, men konferencens anden vært, Thomas Damkjær Petersen, Formand for IDA, slog dog fast, at brint også er en del af løsningen, hvis vi vil være fossilfri i 2050.

Brint har dog særligt et stort problem; det er kompliceret at forstå. Og hvis der er noget man ikke kan forstå og forklare, så er det rigtigt svært at få med i et energiforlig.

Heldigvis var der på konferencen rig mulighed for at blive klogere på forskellige elementer af brint og brændselscelleteknologier, hvor der bl.a. var fra oplæg fra Henrik Lund fra Aalborg Universitet, der slog et slag for smarte energisystemer, Nel Hydrogen Solutions der gav en update på elektrolysefronten og Ballard der fortalte om mulighederne for brintbusser.

Se det fulde program og alle indlæg her.

Dagen sluttede af med et panel, hvor Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen, Martin Bøndergaard fra Vindmølleindustrien, Henrik Lund fra Aalborg Universitet og Søren Egge Rasmussen (Ø) summerede op. Her lød det positive budskab over hele linjen at vi har behov for et integreret energisystem, hvor brint er en af de teknologier, der er helt nødvendige for at kunne udnytte vores unikke vindressourcer.

Find IDAs energiscenarie, der er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet her og læs også denne artikel fra IDA om brints potentialer her. 

Hvis du er interesseret i Enhedslistens energiscenarie, der i høj grad baserer sig på brint, så kontakt Enhedslistens Fagsekretær vedr. energi-, klima- og miljøpolitik Karl Vogt-Nielsen på elkavn@ft.dk

CEPOS Energikonference

Ligeledes i lyset af det kommende energiforlig inviterede tænketanken CEPOS til energikonference i den forgangne uge.

Finansminister, Kristian Jensen (V), var med og indledte med et oplæg, der understregede vigtigheden i udbygning af vedvarende energi, og hvordan dette skal sikres gennem et tæt parløb mellem energi- og erhvervspolitik, bl.a. gennem en afgiftsreform.

Brintteknologier og lagring var desværre ikke godt repræsenteret på dagsordenen, men det håber Brintbranchen at kunne være med til at lave om på i løbet af de kommende måneder.

Læs mere om energikonferencen og se program fra CEPOS her.

HydrogenSymposium i Odda

6. og 7. februar blev det første norske brintsymposium afholdt i Odda. Igennem den danske ambassade i Norge deltog en række danske virksomheder samt Brintbranchen.

Til symposiet var der bl.a. oplæg fra Asko, Statoil, Praxair og en række norske myndigheder.

Herudover holdt Chris Holst Preuss fra Brintbranchen oplæg omkring Danmarks arbejde med bl.a. brint til transport og de danske erfaringer vi har gjort os.

Læs mere om brintsymposiet her.