Danmarks næste grønne erhvervs- og eksporteventyr ligger i brint og PtX. I en ny rapport fremlægger Brintbranchen konkrete anbefalinger til implementeringen af en dansk brint- pg PtX-strategi.

Pressemeddelelse:
Ny rapport: Brint og Power-to-X kan give Danmark nyt vækst- og eksporteventyr

Ny rapport: Brint og Power-to-X kan give Danmark nyt vækst- og eksporteventyr

Ny rapport viser, at Danmark kan skabe over nye 50.000 arbejdspladser og en energieksport på op mod 84 milliarder kroner årligt, hvis der satses på udviklingen af brint- og Power-to-X (PtX) i Danmark. Eksporten af brint vil dermed kunne overgå værdien af olie- og gas fra Nordsøen, selv da indtægterne toppede i 2006.

Rapporten, der er udarbejdet af Brintbranchen, peger på, at Danmark har store muligheder i at konvertere energi fra særligt havvind til både brint og flydende brændstoffer og, at det europæiske marked for brintteknologier forventes at være på mellem 1.350 og 3.525 milliarder kroner i 2050. Det marked har Danmark mulighed for at få en stor andel af, men det kræver, at de offentlige investeringer i brint og PtX øges kraftigt i de kommende år. ​Brintbranchen foreslår derfor, at der investeres mindst fem milliarder kroner fra de “Next Generation EU”-midler, som Danmark modtager, til en målrettet indsats for brint og PtX i Danmark. 

Med udgivelsen af den nye rapport ”VE 2.0”, giver den Brintbranchen sit bud på, hvad den varslede nye danske brint- og PtX-strategi bør indeholde. Dels for at den danske klimaindsats kan lykkes, og for at Danmark kan udnytte langt mere af sit betragtelige vindpotentiale, men også af hensyn til dansk erhvervsliv, beskæftigelsen og vækst. Danmark har stærke positioner indenfor bl.a. vind, og rapporten påpeger bl.a., at de sammen med den danske brintindustri, kan udnyttes til at skabe helt nye vækstmarkeder.

For brint og PtX er på dagsordenen som aldrig før. Både i Europa og globalt. Det betyder nye eksportmarkeder, som vi i Danmark har alle muligheder for at kunne indtage, men det kræver en dedikeret og helhedsorienteret politisk strategi – og ”VE 2.0” bidrager med konkrete anbefalinger til investeringer, rammevilkår og politiske initiativer, der kan styrke den danske klimaindsats på området.  

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, udtaler i en kommentar: 

”Vi kan se, at mange af vores europæiske naboer er langt fremme med strategi og investeringer på brintområdet. Derfor haster det med implementeringen af en brint- og PtX-strategi, der favner hele værdikæden. Derfor er jeg også glad for, at vi, som hovedorganisation for brint- og PtX-industrien i Danmark, nu kan præsentere en samlet strategi, der rummer alt fra produktion af brint og metanol, til national og international infrastruktur, grøn transport, de altafgørende rammevilkår og ikke mindst de enorme muligheder, som de nye brint- og PtX-markeder, præsenterer for danske arbejdspladser, eksport og bæredygtig vækst.” 

Og selvom udviklingen på brint og PtX går hurtigt ude i verden, er Tejs Laustsen Jensen optimistisk for de danske muligheder på området: 

”Brint og PtX er et område i rivende udvikling. Overalt i verden investeres der milliarder i produktion af, og infrastruktur til, grøn brint. Men selvom flere lande er langt fremme, hvad angår politisk prioritering og dedikerede strategier, så har vi nogle fantastiske styrkepositioner, som giver Danmark en særstilling på det grønne område. Det drejer sig ikke mindst om vores stærke kompetencer på produktion af vedvarende energi, men det handler også om den allerede etablerede brint- og PtX-værdikæde i Danmark. Danske brint- og PtX-løsninger eksporteres allerede globalt, og det er den kæde, vi skal styrke og forlænge. Gør vi det, kan vi booste den grønne omstilling, vores eksportmuligheder og skabe over 50.000 nye arbejdspladser”.

Ifølge Tejs Laustsen Jensen kan den grønne genstart af den danske og de europæiske økonomier blive det startskud, der for alvor cementerer brint og PtXs rolle både i den grønne omstilling og i fremtidens økonomi: 

”Det er afgørende, at vi bruger den her situation til at træffe de​ nødvendige beslutninger, der kan danne fundament for fremtidens vækst. Helt konkret foreslår vi i strategien, at man fra politisk side afsætter mindst fem milliarder kroner fra de såkaldte ”recovery-midler” til storskala brint og PtX i Danmark. Det vil bringe os på relativt niveau med de øvrige europæiske investeringer, og det vil kunne give både marked og den danske brint- og PtX-industri det boost, der er imperativt, hvis vi skal sikre os en fortsat position som grøn ledernation”. 

Du kan finde rapporten ”VE 2.0” her: VE 2.0 – Brint- og PtX-strategi

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller tlj@brintbranchen.dk


Twitter


Linkedin