Hydrogen Valley i Hobro med i lokalt samarbejde om undervisning i brint og bæredygtighed. 

Hydrogen Valley bidrager til undervisning om brint og bæredygtighed

Der sker store ting på brintområdet i Mariagerfjord kommune. Derfor er Hydrogen Valley med i et samarbejde om at udvikle undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser, som kan give eleverne et indblik i og en forståelse af, hvordan brint indgår i det bæredygtige energisystem, og hvordan der konkret arbejdes med udviklingen af brintprojekter i kommunen.

I forbindelse med samarbejdet udtaler Hydrogen Valleys direktør, Søren Bjerregaard Pedersen:

“Det er utrolig vigtigt, at vi klæder vores unge mennesker på til en bæredygtig fremtid, så de opnår den nødvendige viden de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Vi ser stor værdi i at udbrede kendskabet til de mange energiaktiviteter og projekter, der foregår i Mariagerfjord Kommune, og samtidig have mulighed for at vise eleverne hvordan vi helt konkret omsætter klimavisioner til handling. Det gør vi blandt andet ved at invitere eleverne ud på brintanlægget i Hobro Syd for at gøre det så virkelighedsnært og relevant så muligt.”

Du kan læse mere om initiativet og finde undervisningsmaterialet her.


Twitter


Linkedin