energilagring ved hjælp af brint

Energilagring

Brint kan lagres. Det betyder, at vi ved hjælp af brint kan gemme overskydende vedvarende energi fra vindmøller, solceller eller bølgekraft. Brint kan enten lagres som sig selv, metan, metanol eller andre typer brændstof.

Balance i energisystemet

Brint gør det muligt at lagre uendelige mængder vedvarende energi. Det er en god idé, fordi lagring skaber balance i vores energisystem. Det er svært at styre elproduktionen fra f.eks. vindmøller. Vi kan ikke kontrollere vindstyrken, og derfor oplever vi, at vi i nogle dage eller perioder har for meget strøm, mens vi på andre tidspunkter har for lidt strøm til at dække vores energibehov.

Lige nu fungerer energisystemet sådan, at vi sælger vores overskydende energi til udlandet. Det kan være en god handel, men det sker regelmæssigt, at vores nabolande har rigeligt med vindmøllestrøm selv, når vi også har overskydende energi. Det betyder i praksis, at vi nogle gange er nødt til at standse vores vindmøller, selvom det blæser meget, fordi vi ikke kan komme af med strømmen.

På samme måde køber vi strøm hos vores nabolande, når vi ikke får strøm nok fra vindmøllerne. Det er ikke billigt. Det sker også, at nabolandene ikke kan levere strøm, fordi de også står og mangler. Så må vi i Danmark ty til fossile brændstoffer. Det synes Brintbranchen er et ærgerligt, og også unødvendigt alternativt.

Energilagring ved hjælp af brint

Vi kan løse problemerne ved at lagre vores overskydende energi ved hjælp af brint. Når vi opbevarer overskydende strøm fra vindmøller, kan vi anvende den, når vi igen får behov for den. Det mindsker vores afhængighed af andre lande, og øger dermed vores forsyningssikkerhed. Vi kan også undgå brugen af fossile brændstoffer, når det er vindstille.

Derfor er det essentielt at lagre overskydende energi, hvis vi vil have et samfund, som er drevet af vedvarende energi.

Hvordan gør man?
Energilagring med brint kan foregå på rigtig mange forskellige måder. Den mest hyppigt brugte teknik er, at strøm bliver konverteret til brint via elektrolyse.

Ved alle lagringsteknikker vil der være et konverteringstab. Det vil sige, at en del af energien forsvinder, når man konverterer strøm til brint, eller brint til strøm igen. I de fleste tilfælde sker tabet, fordi man genererer varme i konverteringsprocessen.

Lige nu bliver vi bedre og bedre i Danmark til også at anvende den varme, der opstår i konverteringsprocessen, f.eks. ved at bruge den i fjernvarmenetværket, så vi også dér optimerer vores energibalance.

Hvor lagrer man?
Brint kan lagres i kaverner, på et lager, eller i en tank som gas, alt afhængig af, hvilken form for energilagring man anvender.

Metan og Metanol
En særlig kategori indenfor energilagring med brint er at forbinde brint med overskydende CO2, der tilsammen enten kan laves til metan, eller til metanol. Metan kan lagres – og bruges – direkte i naturgasnettet, og metanol kan lagres i tanke ligesom andre flydende brændstoffer.

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003