energikonvertering med p2x

Energikonvertering

Brint er det mest hyppige grundstof i universet. Den er den mest elementære, fremtrædende grundstof, og findes i alle former for energi. Men på vores planet findes brint ikke i fri form. Derfor er brint ikke en selvstændig energikilde, men en såkaldt energibærer.

Hvorfor energikonvertering med brint?

Brint er som energibærer behjælpelig ved mange former for energikonvertering. Brint er en byggesten, og ved at anvende brint i konverteringsprocessen, sørger vi for, at vi kan bruge grøn energi til flere formål, og i flere former, end de oprindeligt kommer.
Energikonvertering foregår oftest via elektrolyse. Elektrolyse er en proces, hvor man producerer brint ved hjælp af el og vand. På den måde kan man konvertere fx strøm fra vindmøller til brint.

Brint kan bruges selvstændigt – fx i biler og busser – men vi kan for eksempel også få mere vedvarende energi ved at konvertere brinten videre til andre energibærere. Brint kan fx bruges i kombination med biogas, eller vi kan gøre (tung) transport mere grøn, ved at konvertere brint til flydende brændstof som fx metanol. Dermed erstatter vi fossile brændsler med grønne alternativer.
På denne side finder du en oversigt over de mest hyppigt brugte teknikker og energiformer indenfor energikonvertering.

Metanisering af biogas

I Danmark har vi et udbredt og finmasket naturgasnetværk. Naturgas er et fossilt brændstof. Et grønnere alternativ til naturgas er biogas lavet af biomasse. Biogas bliver lige nu oftest udnyttet i energiproduktion og restproduktet anvendes som gødning i landbruget.

Man kan også opgradere biogas ved hjælp af brint. Biogassen bliver renset for CO2, som gennemgår en proces med brint. Opgraderingsprocessen kaldes for metanisering. Slutproduktet af processen er ren metan, som direkte kan anvendes i det eksisterende gasnet eller som brændstof til transport.

Metanol

Kombineret med CO2 kan brint omdannes til det flydende brændstof metanol. Metanol kan både anvendes som brændstof til brændselsceller og som CO2-neutralt brændstof i forbrændingsmotorer.

Brintbranchen   •   CVR: 32190669   •   Vodroffsvej 59   •   1900 Frederiksberg   •   Tlf: +4539202003