Brint i Danmark

Den alsidige brint

Brint er det mest hyppige grundstof i vores univers. Vi kan bruge brinten til at fremme den grønne omstilling i Danmark og resten af verden, og danske virksomheder og forskningsinstitutioner er globalt førende. Brint er et alsidigt grundstof, som kan anvendes på mange forskellige måder. Herunder har vi samlet de områder, hvor brint er oplagt at bruge. Klik på ikonet for at få mere at vide.

Projekter

Brintbranchen deltager i en række projekter som projektpartner. Her varetager vi primært kommunikations-, analyse- og -koordinationsopgaver. Her finder du en oversigt af alle igangværende projektet, som Brintbranchen er involveret i. 

Projektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME) er et storstilet projekt, der arbejder på at demonstrere og teste brintinfrastruktur.

Brintbranchen står for kommunikationsarbejdet for projektet. Som led i arbejdet er hjemmesiden www.brintbiler.dk oprettet, hvor du finder mere information om brintbiler i Danmark.

Brint- og brændselscelleindustrien har gjort betydelige fremskridt hen i mod kommercialisering. Men eksisterende regulering og lovgivning afspejler kun brugen af etablerede teknologier. 

Den begrænsede viden om brint- og brændselscelleteknologier medfører forsinkelser og ekstraomkostninger samt afskrækker investorer eller kunder. HyLAW har til formål at nedbryde disse barrierer.

Det danske projekt Biocat Roslev fokuserer på det forberedende arbejde, der er nødvendigt for at udvikle det første storskala biometaniseringssystem i verden. Når denne første fase er gennemført, er planen at installere systemet på en facilitet nær Roslev. 

Brintbranchens rolle i projektet ligger inden for kommunikation og udbredelse af information.

Forskningsprojektet FutureGas har til formål at sikre bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for den grønne omstilling.

En stor del af projektet bliver videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem og integrationen af grønne gasteknologier, men forskerne vil også undersøge udviklingen i det internationale gasmarked, således at det danske gassystem tilgodeser de internationale rammevilkår.

Brintbranchen deltager løbende i forskellige relevante projekter. Her kan du finde afsluttede projekter som Brintbranchen har deltaget i.