Dele af en økonomisk genopretningspakke er blevet præsenteret af Europakommissionen. Her er fokus på den grønne omstilling, og brint fremhæves som et kerneelement i indsatsen.

Brint fremhæves som et af fokusområderne i EUs genopretningsplaner

Der er bred enighed om, at den indsats der skal gøres for at genoprette de europæiske økonomier post-corona, skal være grøn. Pandemien har haft meget koste omkostninger – både menneskelige og økonomiske. Derfor venter der en stor opgave forude med at få genoprettet og stabiliseret økonomien, ikke bare i Danmark men i hele EU. 

De massive investeringer der er nødvendige, for at få gang i de europæiske hjul igen, er oplagte at rette mod de grønne udfordringer, som skal håndteres. Derfor har der været der været et pres for at få genopretningsplanerne funderet i principperne bag the European Green Deal. Europakommissionen har nu løftet lidt af sløret for en initiativpakke, som de kalder Next Generation EU. 

Hele pakken er ikke præsenteret, men visse elementer er ude. Det drejer sig om 750 milliarder Euro til økonomisk genopretninger, med fokus på “rolling out renewable energy projects, especially wind and solar, and kick-starting a clean hydrogen economy in Europe”. 

I forbindelse med offentliggørelsen udtalte  Kommissionsformand, Ursula von der Leyen:

“The recovery plan turns the immense challenge we face [from the coronavirus pandemic] into an opportunity, not only by supporting the recovery but also by investing in our future: the European Green Deal and digitalization will boost jobs and growth, the resilience of our societies and the health of our environment.”

Læs mere her.


Twitter


Linkedin