Brint er essentielt i den grønne omstilling

21. januar 2019

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidligere formand for Klimarådet, mener ikke, at Danmark kan nå at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, hvis ikke vi sikrer en mere effektiv udnyttelse af sol- og vindenergi. Birch Sørensen kalder det for et nøgleproblem, som skal løses, fordi vi ellers ikke vil kunne øge tempoet i den grønne omstilling. Det skriver han i en kronik i Politiken, søndag d. 20. januar 2019.

Problemet er ikke, at der ikke er nok energi fra vedvarende kilder i Danmark. Problemet er, at de vedvarende energikilder vi har, som sol- og vindenergi, ikke blivet udnyttet effektivt. En mulig måde at udnytte vind- og solenergi bedre, kan være oprettelsen af hvad Birch Sørensen kalder for ‘energiværker’, som “…ved at bruge strøm i elektrolyseprocesser kan producere grønne lagringsbare gasformige eller flydende brændstoffer, når elprisen er lav, og omvendt bruge grøn gas eller biomasse til at producere el, når elprisen er høj,” som Birch Sørensen formulerer det i sin kronik i Politiken. Han baserer sig på Energinettets rapport ’Systemperspektiv 2035’.

Han tilføjer, at det danske energisystem har gode forudsætninger for at få det til at fungere. Birch Sørensen: ”Vi har konkurrencedygtige elpriser til elektrolyse; vores omfattende fjernvarmesystem giver gode muligheder for udnyttelse af overskudsvarmen; vi har et veludbygget gassystem med en stigende andel af grønne gasser; vi har to store gaslagre i undergrunden, som også kan lagre nye typer af gas, og der er stor erfaring med håndtering af biomasse i den danske energisektor.”

Birch Sørensen støtter dermed de budskaber, som Brintbranchen har arbejdet med i en årrække: Vi skal satse på bedre konvertering og lagring af energi fra vedvarende energikilder for at sætte skub i den grønne omstilling. Brint er her oplagt at bruge. Derudover er en forbedret integration mellem de forskellige dele af det danske energisystem ved hjælp af brint uundværligt i overgangen til et samfund fri for fossile brændstoffer.

Du kan finde hele kronikken på Politikens hjemmeside.