Brint baner vejen

29. oktober 2019

Brint baner vejen

Den 23-25 oktober stod i brintens tegn i Hamburg. Her blev der både afholdt International Hydrogen Symposium og konferencen Hydrogen for Clean Transport. Samtidigt ankom der brintbiler fra hele Europa foran Handelskammeret i Hamburg for at vise, hvordan det allerede er muligt at køre langt på brint, og hvordan brint kan være med til at bane vejen for en grønnere transportsektor.

Tyske brintambitioner

Det var ikke tilfældigt, at Hamburg var centrum for begivenhederne. Tyskland er en vigtig europæisk spiller, når det kommer til brint og brændselsceller. Der er mange spændende projekter i gang i de enkelte delstater. Der kører bl.a. brintbusser i Køln, brinttog i Niedersachsen og der bliver testet brintfly i Stuttgart – men der er også fra centralt politisk hold fokus på brint, hvilket har betydet et boost til området.

Blot over de sidste 10 år har den tyske stat øremærket i omegnen af 6 mia. kr. til brint og brændselscelleteknologier, og brint og brændselsceller fremhæves af alle de største partier i forbundsstaten som en bunden opgave i den grønne omstilling.

Til symposiet blev det understreget gang på gang, hvordan transport er en vigtig nøgle i hele brintregnskabet, da det er en vigtig aftager af grøn brint. Det er både når det kommer til persontransport og tung transport såsom busser og lastbiler – men også vigtigt i den marine sektor og i flytransport, hvor der er store landvindinger og store CO2-besparelser at hente.

I Tyskland har man taget konsekvensen af denne antagelse og bygget Europas største net af brinttankstationer. Der er dog stadig ikke nok køretøjer på landevejene til at udnytte netværket optimalt. Så næste skridt er at få flere biler på gaderne og derved skabe en større efterspørgsel.

Busser på brint

En måde at sikre en større ’her og nu ’-efterspørgsel på brint er ved at få en større del af den tunge transport over på brint. Det er der ikke noget nyt i og det er en pointe, der gennem de sidste mange år er blevet fremhævet igen og igen – også da det er et område hvor andre teknologier i høj grad kommer til kort.

Bart Biebuyck, leder af det europæiske Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) kunne på symposiet således fortælle at vi pr. 1. oktober 2019 har hele 12 busproducenter i Europa, som arbejder med brændselscellebusser. 

I Danmark er der også positive anslag at spore, når det kommer til bussektoren. Inden udgangen af 2020 kommer der tre brintbusser på vejene i Aalborg og der er planer om flere.

Ulrik Torp Svendsen fra Nel Hydrogen fortalte om projektet H2Bus, som har til formål at udrulle brintbusser strategisk i Europa i tre clusters, herunder Danmark.  

”Danmark var et af de første lande, der fik et nationalt dækkende netværk af brinttankstationer, men det kræver et større forbrug at holde det ved lige, end det vi har kunnet mønstre hidtil”, fortalte Ulrik Torp Svendsen fra scenen.  ”Vi forventer at H2Bus-projektet kan være med til at sætte en retning, der kan sikre strategisk udrulning af busser, som kan skabe en fornuftig efterspørgsel på stationerne”.

Prisen på brint er dog også væsentlig i denne sammenhæng, og her havde Ulrik Torp Svendsen en vigtig pointe til alle tilhørerne:

”For at få prisen på brinten ned så er det vigtigt at tænke i stor skala. Så vi skal ikke bare tænke i megawatt men i gigawatt og terawatt. Dét kan få prisen ned og det er helt centralt.”

Fakta om brintbusser

  • 20 busser er nok til at sikre efterspørgslen på en station
  • Busserne kan optankes på 10 minutter
  • Rækkevidden er på omkring 300 km
  • I London har man valgt at satse på brint, så man undgår ladeinfrastruktur i bybilledet
  • Læs mere om brintbusser og deres udbredelse her
Hvis du vil vide mere om de spændende brintarrangementer i Hamburg, så kan du læse mere her:
 
23-24 oktober: International Hydrogen Symposium 2020
24 oktober: Brintbilsrally til Hamburg
25 oktober: Hydrogen for Clean Transport – paving the way for clean transport

 

 

Brintbranchen var naturligvis med i Hamburg for at holde sig opdateret på den spændende dagsorden. Samtidigt er Brintbranchen også projektpartner i Hydrogen Mobility Europe projektet, som stod som arrangør af Hydrogen for Clean Transport-konferencen. Brintbranchen er kommunikationspartner og står for at sikre ordentlige rammevilkår til brint til transport i Danmark.