Et internationalt konsortium vil arbejde for, at Bornholm bliver en grøn bunkerhub i Østersøen, hvor skibe i fremtiden kan tanke bæredygtige brændstoffer.

Bornholm Bunker Hub er navnet på det nye konsortium, hvor flere internationale aktører lige nu undersøger muligheden for etablering af en tankstation med grønt skibsbrændstof beliggende på Bornholm. Ørsted og Rambøll er blandt flere af de danske virksomheder, der deltager i konsortiet.

En omstilling til grøn skibsbrændstof kan bidrage direkte til Danmarks ambitiøse klimamål om reduktion af CO2-udledning med 70% inden 2030. Bornholm Bunker Hub vil kunne også skaleres og have et væsentligt bidrag til den globale grønne omstilling. Bornholm ligger strategisk godt i forhold til udnyttelse af havvind i hele Østersø-regionen, som udover det danske også tæller de svenske, polske og tyske farvande.

Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds aktiviteter inden for brint og PtX siger: ”Vi ser et stort potentiale i at udnytte Bornholm som en energiø til at opfylde den danske regerings ambitiøse mål for at nedbringe CO2-udledningen. Danmark har en unik mulighed for at skabe en industriel styrkeposition inden for produktion af bæredygtige brændstoffer til tung transport og skabe arbejdspladser i processen. Bornholms strategiske placering gør det også ideelt som et knudepunkt for grønne energiløsninger, og vi ser frem til at undersøge potentialet for at levere bæredygtige brændstoffer til skibsfart fra Bornholm.”

Leif Laszlo Haaning, markedsdirektør i Rambøll er også positiv omkring Bornholm Bunker Hub: ”Vi er stolte over at være en del af konsortiet og derved forme udviklingen af ​​den grønne overgang. Vi ser et stort potentiale inden for grøn skibsfart og PtX i Østersøen og håber, at vi i konsortiet både kan modne teknologien og skabe lokale job. Nu skal vi først foretage en forundersøgelse, så vi kan skabe det rigtige grundlag for vigtige, fremtidige beslutninger. ”

Læs mere på Ritzau her.