Biomethan i naturgasnettet for første gang

11. oktober 2019

Der blev skrevet dansk energihistorie d. 24. september, da der første gang blev leveret biomethan til naturgasnettet.

Biomethan i naturgasnettet for første gang

24. september blev der første gang leveret biomethan til det danske naturgasnet. Det er verdens hidtil største power-to-gas-anlæg, der ligger i forbindelse med Biofos Renseanlæg Avedøre, som har leveret biomethanen til nettet. Det er sket efter en veloverstået testperiode, og der er siden d. 24. september blevet sendt biomethan ud i nettet. I en pressemeddelelse skriver Electrochaea, der står bag power-to-gas-anslægget:     

“Kraft-til-gasanlægget i Avedøre har med brug af op til 1 MW el kapacitet til at tilføre op til 1.200 kubikmeter biomethan til naturgasnettet i døgnet og på årsbasis binde op til 800 ton CO2.
Gassen, der således produceres fra vedvarende ressourcer, indeholder mere end 98 % methan og mindre end 1 % af brint og 1 % CO2. Dermed overgås kvalitetskravene til at levere biomethan til naturgasnettet i både Danmark og andre relevante markeder som Tyskland eller Californien.”

Og de ser store potentialer for udviklingen indenfor power-to-gas i Danmark:

“Interessen for en effektiv løsning for lagring af vedvarende energi er særlig stor i Danmark. Her leverer sol- og vindkraft i perioder langt over 100 % af Danmarks nuværende elforbrug, og selv om vindkraft skal dække en stadig større andel af det samlede energiforbrug, ventes sol- og vindkraften i 2030 ifølge Dansk Energi at dække hele 128 % af det årlige elforbrug.”

Du kan læse mere om den historiske begivenhed her.