Overraskende og meget problematisk. Det er Brintbranchens reaktion på Energistyrelsens meddelelse om, at åben-dør-ordningen er sat i bero. Ordningen har løbet i en lang årrække, og det pludselige stop risikerer ifølge Brintbranchen, også at gå hård ud over planerne for mere brint og Power-to-X. Organisationen understreger, at Danmark og Europa mere end nogensinde har brug for at etablere al den vedvarende energi, der overhovedet er muligt.

”Det er enormt problematisk, at sagsbehandlingen af åben-dør-ordningen nu sættes i bero. Regler, herunder statsstøtteregler, skal naturligvis overholdes, men i sidste ende er dette her endnu en menneskabt forhindring for, at vi kan få etableret den vedvarende energi, vi har akut brug for,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, der samtidig opfordrer til,at den danske regering og EU-kommissionen meget hurtigt finder en løsning.  

Baggrunden for dagens stop er frygt for konflikt med EU-statsstøtteregler. Brintbranchen påpeger, at netop fjernelse af administrative forhindringer, samt lettere adgang til statsstøtte for vedvarende energi, er nøgleelementer i både REPowerEUog Green Deal Industrial Plan. Sidstnævnte er på dagsordenen på det kommer EU-Topmøde d. 9. og 10. februar. 

”Det er en absolut topprioritet, at vi finder en hurtig løsning på denne impasse. Ellers får det potentielt stort indvirkning på den danske brint- og Power-to-X-sektor, hvor vi har brug for store mængder vedvarende energi til at kunne producere brint og brintbaserede brændsler, som f.eks.ammoniak og metanol. Det er afgørende for både at komme i mål med den grønne omstilling, og for at Danmark og Europa kan opnå den uafhængighed af fossile brændsler, som vi det seneste år har set er helt afgørende – også af sikkerhedspolitiske årsager.  

”Løsningen på næsten alle de kriser vi pt står i, m.h.t., klima, forsyningssikkerhed og stabilitet, er mere grøn energi. Samtidig har vi et internationalt kapløb, USA har sat gang i en historisk stor klimapakke til at stimulere grøn vækst, og Kina sponsorerer deres brintøkonomi heftigt. Det er imod alle erklærede ønsker i både København og Bruxelles at forsinke udbygningen med vedvarende energi, og derfor en meget klar opfordring herfra til at regeringen og EU-kommissionen sætter alt ind på at finde en løsning inden for meget, meget kort tid,” slutter Tejs Laustsen Jensen.  

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment