2020 var året hvor ”Power-to-X” også blev kendt udenfor energisektoren, og bl.a. blev brugt af Statsministeren ved flere lejligheder som en afgørende del af svaret på Danmarks og verdens klimaudfordringer. Nu skal der handles på PtX-potentialet i Danmark, og siden etableringen af PtX-Alliancen i marts 2020, har det været travlt.

PtX-Alliancen blev etableret i marts 2020 netop som virkeligheden i Danmark og verden for alvor ændrede sig. Trods udfordringerne i 2020, der gjorde året markant anderledes end forudset, har der været stor politisk opbakning til PtX-ambitionerne, der i 2020 blev anbefalet af en stor del af erhvervslivet.

I slutningen af 2019 blev de største danske sektorer samlet i Grønt Erhvervsforum og dets 13 klimapartnerskaber, og i foråret 2020 afrapporterede disse deres anbefalinger til, hvordan erhvervslivets CO2-aftryk kan reduceres. Størstedelen havde et stort fokus på den rolle som brint, PtX og CCSU kan spille i dekarboniseringen af samfundet.

Et momentum, som regeringen og Folketinget har fulgt op på, og som også ledte til etableringen af PtX-Alliancen i marts.

”Vi har i lang tid i vindsektoren arbejdet både teoretisk og i praksis med at få den grønne strøm omdannet til andre energiformer, som brint og ammoniak, der kan bruges i andre sektorer. Det rykkede for alvor i 2020 ikke mindst fordi mange markedsaktører og politikere nok indså, at der kræves en stor grad af PtX, hvis vi skal nå 70 pct.-målsætningen i 2030 og videre end det,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark, der sammen med Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, efter længere tids overvejelser i marts etablerede PtX-Alliancen.

”Vi ved, at PtX skal spille en afgørende rolle for at få grøn brint til vores svært-omstillelige sektorer og derfor er PtX-Alliancen vigtig, da vi samler vindindustrien – P’et – og producenter af grønne produkter – X’et – og taler om løsninger og muligheder. Hertil er alliancen mellem Brintbranchen og Wind Denmark også at arbejde for at fjerne de juridiske og praktiske benspænd, som vi ser, står i vejen for udrulningen af PtX i stor skala i Danmark,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Travlt første år

Erhvervslivet og bl.a. PtX-Alliancens fokus på brint og PtX kan man også se genspejlet i regeringens klimaaftale af d. 22. juni 2020, der indeholder aftaler om tilskudsordninger til såvel PtX og CCSU som grøn omstilling af industrien, samt ambitioner om en grøn skattereform og en national strategi for PtX og CCSU. Alle er tiltag, der vil være med til at sætte skub i udviklingen af nye teknologiske løsninger i Danmark, inden for PtX og CCSU.

Brintbranchen og Wind Denmark har været med fremme fra start, bl.a. igennem en styrkelse af samarbejdet om vind- og brint/PtX-sektorens fælles interesser i PtX-Alliancen.

”2020 har været ret hæsblæsende helt generelt og for PtX-Alliancen er vi kommet godt fra land med mange gode debatter med medlemmer og samarbejdspartnere og det momentum skal vi arbejde videre på,” siger Tejs Laustsen Jensen, der bakkes op af Jan Hylleberg:

”Der er ingen tvivl om, at interessen for PtX og brint er eksponentielt stigende, og det er ikke kun i Danmark. Faktisk har vi overordentligt travlt i Danmark med at komme hurtigt nok i gang. Vi skal have bedre rammer for PtX markant hurtigere og et klarere skub fra politikerne, der er mere end tale og ros til teknologien.”

Regeringen regner med at PtX-Strategien for Danmark vil være færdig i slutningen af 2021, hvilket både Wind Denmark og Brintbranchen, der står bag PtX-Alliancen, finder for sent, og begge foreninger vil derfor lægge pres på for at få rykket datoen for strategiens implementering frem.

 

Om PtX-Alliancen

PtX-Alliancen er et strategisk samarbejde mellem Wind Denmark og Brintbranchen, der er målrettet medlemmer, som ønsker at arbejde mere med Power-to-X. PtX-Alliancen afholder to årlige arrangementer, hvor medlemmer har mulighed for at høre om den seneste udvikling på området og få kontakt til andre virksomheder, der arbejder med PtX.

Se også: PtX-Alliancens hjemmeside

Ved spørgsmål:
Eleonore Fenne – konsulent
+45 31 27 03 20
kemf@brintbranchen.dk