26-08-2020 - 26-08-2020

Webinar: PtX Alliancen om EU’s brintstrategi

Webinar om EU’s brintstrategi, samt dens betydning og rolle i Danmark

Webinar via Microsoft Teams d. 26. august kl. 09.00-10.00

Den 8. juli vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs brintstrategi, hvor EC anerkender brint og Power-to-X som uundværlige brikker i EU’s fremtidige energisystem, samtidig med, at strategien danner rammen for en bæredygtig transportsektor, og understøtter European Green Deal og EU’s genopretningsplan, NextGenerationEU.

Men hvad indeholder en EU-brintstrategi egentlig, og hvad kan den betyde for Danmark, dansk erhverv og danske arbejdspladser. Kort sagt: Hvilken rolle og betydning vil den have for Danmark?

Som opfølgning på både vedtagelsen af EU-strategien og første del af den danske klimaaftale, afholder PtX-alliancen et webinar på Microsoft Teams, hvor vi sætter fokus på koblingen mellem strategien og klimaaftalen. Talere vil bl.a. være Stina Soewarta, Repræsentationschef for EU-Kommissionens i Danmark og Marie Hindhede (TBC). Efterfølgende vil oplægsholderne deltage i en paneldebat/spørgerunde med deltagelse af repræsentanter fra PtX-alliancen.

Program

00:00-00:05 Velkomst

00:05-00:15 Introduktion til EU’s brintstrategi v. Stina Soewarta,Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark.

00:15-00:30 EU’s brintstrategis betydning og rolle i Danmark v. Marie Hindhede, afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC)

00:30-01:00 Paneldebat-/spørgsmålsrunde, modereret af Jan Hylleberg, adm. Direktør, Wind Denmark, og med deltagelse af:

· Stina Soewarta, Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark.

· Marie Hindhede afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC)

· Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen

· Martin Risum Bøndergaard, politisk chef, Wind Denmark

Afsluttende bemærkning

Hvis der er spørgsmål til webinaret eller til PtX-Alliancen er i velkommen til at kontakte Rune Dal Andersen fra Wind Denmark på 2258 4033/ rda@winddenmark.dk eller Jonas Karpantschof (Brintbranchen) på 2679 5944 / jhk@brintbranchen.dk

Tilmeld dig her.