13-11-2019 -

Webinar om VE-direktiv (medlemmer)

Invitation til webinar om VE-Direktivet – torsdag d. 7. november kl. 14.00

Brintbranchen afholder torsdag d. 7. november kl. 14.00 et webinar om VE-Direktivet.

Webinaret har til formål at give Brintbranchens medlemmer et kort oprids over processen, samt de muligheder og udfordringer, der ligger i VE-Direktivet. Vi ønsker naturligvis også at høre fra jer, om I har nogle ønsker eller spørgsmål som vi kan tage med videre.

Siden vedtagelsen af VE-Direktivet i december har vi fulgt processen tæt, og er i løbende dialog med Energistyrelsen, vi ønsker i den forbindelse at præsentere en række implementeringsforsalg til styrelsen.
Som I er bekendt med, vedtog Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd Direktiv 2018/2001 af 11. december om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-Direktivet). Direktivet skal efter planen implementeres d. 31. juli 2021. Dette betyder at VE-Direktivet forventes at blive behandlet i løbet af efteråret 2020, hvilket er ensbetydende at rammer langsomt vil blive låst fast i løbet af foråret 2020.

Yderligere information og dagsorden vil blive sendt ud dagene op til.
Tilmelding er påkrævet og sker via nedenstående formular.

Yderligere spørgsmålet om webinaret eller VE-Direktivet kan rettes til politisk konsulent Jonas Karpantschof på jhk@brintbranchen.dk eller på tlf. 2679 5944.

____________________________________________

Invitation to REDII webinar – Thursdag November 7th at 2pm

Hydrogen Denmark would like to invite our members for an online webinar on the recast of the EU Renewable Energy Directive (REDII). The webinar will take place on Thursday November 7th at 2pm.

The main purpose of the webinar is to offer our members an outline of the process as well as the possibilities and challenges in the directive. Hydrogen Denmark is also looking to get feedback from our members. Since the adoption of REDII in December 2018 Hydrogen Denmark has followed the process closely and we are in continuous dialogue with the Danish Energy Agency. We aim to present DEA with a policy paper with recommendations on how best to implement the recast of the EU Renewable Energy Directive in Denmark.

The European Parliament and the European Council adopted REDII in December 2018. EU member states are responsible for implementing the Directive on July 31st 2021. It is expected that the political process for the framework conditions will be adopted in Folketinget in the fall 2020. This implies that the framework conditions will be finalized during the spring 2020.

Additional information together with the agenda will be sent out prior to the webinar.
Registration is required through the form below.

Any questions about the webinar or REDII can be addressed to political consultant Jonas Karpantschof jhk@brintbranchen.dk or by phone +45 2679 5944.