14-05-2018 - 15-05-2018

Brintkonference: “Etablering og støtte af brint distributionskæden”, Trondheim

Denne 2-dages internationale brint- og brændselscelle konference, som finder sted d. 14-15 maj 2018, er organiseret af de nordiske lande og vil skabe fokus på diskussioner om etablering og støtte af brint og brintenergiens forsynings- og distributionskæde.

Der vil i løbet af konferencen være stor fokus på erfaringer, muligheder, trusler og andet ved  brint- og brændselscelle teknologierne. Dette vil foregå ved en række præsentationer/foredag.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.