24-09-2020 - 24-09-2020
Webinar: HyBalance
Webinar om HyBalance-projektet 24. september, kl. 09.30-12.00 HyBalance-projektet i Hobro nærmer sig sin afslutning. Demonstrationsanlægget, der producerer brint ved hjælp af strøm og vandbaseret PEM-elektrolyse, fortsætter med at fremstille brint, men selve projektet, som har kick-startet anlægget, afsluttes som planlagt til oktober. På et webinar den 24. september fremlægges resultater og erfaringer. Tilmeld dig her.
25-09-2020 - 25-09-2020
Webinar: Nordic Hydrogen and Fuel Cell Busses
25. september 2020, kl. 11.00-12.30 Hydrogen Denmark will publish a report about the current state of the roll-out of hydrogen fuel cell buses in the Nordic region. We will share its results during a webinar, and we are happy to invite everyone with an interest in the topic to join us. Together with several speakers from the sector, we will discuss how we can develop and expand the number of hydrogen fuel cell buses on the Nordic roads and will hear about best practice examples. The report will be published as part of the Next Wave project. Tilmeld dig her.
26-08-2020 - 26-08-2020
Webinar: PtX Alliancen om EU’s brintstrategi
Webinar om EU’s brintstrategi, samt dens betydning og rolle i Danmark Webinar via Microsoft Teams d. 26. august kl. 09.00-10.00 Den 8. juli vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs brintstrategi, hvor EC anerkender brint og Power-to-X som uundværlige brikker i EU’s fremtidige energisystem, samtidig med, at strategien danner rammen for en bæredygtig transportsektor, og understøtter European Green Deal og EU’s genopretningsplan, NextGenerationEU. Men hvad indeholder en EU-brintstrategi egentlig, og hvad kan den betyde for Danmark, dansk erhverv og danske arbejdspladser. Kort sagt: Hvilken rolle og betydning vil den have for Danmark? Som opfølgning på både vedtagelsen af EU-strategien og første del af den danske klimaaftale, afholder PtX-alliancen et webinar på Microsoft Teams, hvor vi sætter fokus på koblingen mellem strategien og klimaaftalen. Talere vil bl.a. være Stina Soewarta, Repræsentationschef for EU-Kommissionens i Danmark og Marie Hindhede (TBC). Efterfølgende vil oplægsholderne deltage i en paneldebat/spørgerunde med deltagelse af repræsentanter fra PtX-alliancen. Program 00:00-00:05 Velkomst 00:05-00:15 Introduktion til EU’s brintstrategi v. Stina Soewarta,Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark. 00:15-00:30 EU’s brintstrategis betydning og rolle i Danmark v. Marie Hindhede, afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC) 00:30-01:00 Paneldebat-/spørgsmålsrunde, modereret af Jan Hylleberg, adm. Direktør, Wind Denmark, og med deltagelse af: · Stina Soewarta, Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark. · Marie Hindhede afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC) · Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen · Martin Risum Bøndergaard, politisk chef, Wind Denmark Afsluttende bemærkning Hvis der er spørgsmål til webinaret eller til PtX-Alliancen er i velkommen til at kontakte Rune Dal Andersen fra Wind Denmark på 2258 4033/ rda@winddenmark.dk eller Jonas Karpantschof (Brintbranchen) på 2679 5944 / jhk@brintbranchen.dk Tilmeld dig her.
10-09-2020 - 10-09-2020
Digital product launch of Ballard’s fuel cell module FCwave
FCwave product launch 10. september kl. 15.00-16.00 Across the world, organizations and governments are taking action to tighten GHG emission standards for marine vessels. Now is the time to look at solutions, and to move forward with a plan to switch to zero-emission technologies. Fuel cell systems using renewable hydrogen are the most viable and scalable zero-emission solutions for marine vessels. Ballard’s fuel cell technology can deliver zero-emission, fast fueling, reliability, longe range, low weight and low volume marine propulsion for ferries, barges and fishing, cruise ships and shore power. On September 10th, 2020 Ballard will launch its new 200kW fuel cell module “FCwave” for marine applications. Tilmeld dig her.
29-09-2020 - 29-09-2020
Transportkonference: PtX og den tunge transport
Transportkonference: PtX og den tunge transport 29. september 2020, kl. 08.30-12.00, Fællessalen på Christiansborg   Med de danske ambitioner på brint og PtX er der ikke nogen tvivl om, at PtX kommer til at være en central del af den fremtidige danske transportsektor. PtX kan bane vejen til fossil uafhængighed, specifikt i den tunge transport, og kan anvendes til bl.a. brændstof som grøn brint, metanol, ammoniak og jetfuel til brug i bl.a. tog, busser, lastbiler, taxier, shippingindustrien og luftfarten mm. Under transportkonferencen vil Brintbranchen sammen med en række af de vigtigste aktører på området sætte fokus på, hvordan vi ved hjælp af PtX ikke kun kan gøre transporten grøn, men også skabe økonomisk vækst og danske arbejdspladser i processen. Vi har nu det antal deltagere, der må være til stede ved konferencen, og vi har derfor lukket for tilmelding. Vær opmærksom på at pga. coronarestriktioner, er der begrænsning på antallet af deltagere. Du er derfor først sikret en plads, når du har modtaget en endelig bekræftelse senest to uger før konferencen. Pga. begrænsningen på deltagerantal er det desværre kun muligt at deltage med én person pr. virksomhed/organisation. Desuden har vi grundet deltagerantallet indført et “no-show” gebyr på 1000 kr., hvis man udebliver uden at have meldt afbud.  
23-06-2020 - 23-06-2020
Medlemswebinar om klimaaftalen på energi- og industriområdet
Tirsdag d. 23. juni kl. 14-15 afholder Brintbranchens et medlemswebinar om den nyligt indgåede klimaaftale på energi- og industriområdet, hvor aftalens elementer vil blive gennemgået med særligt fokus på brint- og PtX-tiltagene. Vær opmærksom på, at dette webinar eksklusivt for Brintbranchens medlemmer. Tilmeld dig nedenfor, så vil du modtage en mail med et link til Microsoft Teams inden mødet. var captainformCustomVars = {}; var captainformThemeStyle = {}; var append_element = append_element || function(e){if(void 0==e)return!1;if(!("elementType"in e))return!1;var n=null;if(n=e.following?e.following.parentElement:e.inside?e.inside:e.replacing?e.replacing.parentElement:"script"==e.elementType?document.head:document.body,null==n)return!1;var l=document.createElement(e.elementType);delete e.elementType,l=jQuery.extend(l,e),e.replacing?n.replaceChild(l,e.replacing):n.appendChild(l)}; var captainformDomReady = captainformDomReady || function(e){var t=!1,n=function(){document.addEventListener?(document.removeEventListener("DOMContentLoaded",d),window.removeEventListener("load",d)):(document.detachEvent("onreadystatechange",d),window.detachEvent("onload",d))},d=function(){t||!document.addEventListener&&"load"!==event.type&&"complete"!==document.readyState||(t=!0,n(),e())};if("complete"===document.readyState)e();else if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",d),window.addEventListener("load",d);else{document.attachEvent("onreadystatechange",d),window.attachEvent("onload",d);var o=!1;try{o=null==window.frameElement&&document.documentElement}catch(a){}o&&o.doScroll&&!function c(){if(!t){try{o.doScroll("left")}catch(d){return setTimeout(c,50)}t=!0,n(),e()}}()}}; var readyStateOverflowInterval; captainformDomReady(function() { if (document.getElementById('captainform_js_global_vars') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_js_global_vars", textContent: 'var frmRef=""; try { frmRef=window.top.location.href; } catch(err) {}; var captainform_servicedomain="app.captainform.com";var cfJsHost = "https://";', }); } try { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } catch(e) { console.warn('[CaptainForm] Clear readyStateOverflowInterval error'); } readyStateOverflowInterval = setInterval(function () { try { var elements = ['html', 'body']; var foundElementWithOverflowHidden = false; jQuery(elements).each(function (index, element) { if (jQuery(element).css('overflow-y') == 'hidden') { foundElementWithOverflowHidden = true; if(jQuery(element).height() > jQuery('window').height()){ jQuery(window).resize(); } } if(!foundElementWithOverflowHidden) { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } }); } catch (e) { console.warn('[CaptainForm] Overflow check error'); } }, 300); }); captainformCustomVars['1311393'] = ''; captainformThemeStyle['1311393'] = ''; captainformDomReady(function () { if (document.getElementById('captainform_easyxdmjs') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_easyxdmjs", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/includes/easyXDM.min.js", }); } if (document.getElementById('iframeresizer_embedding_system') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "iframeresizer_embedding_system", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/modules/captainform/js/iframe_resizer/3.5/iframeResizer.min.js", }); } append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "jsform-1311393", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/jsform-1311393.js?" + captainformCustomVars['1311393'] + captainformThemeStyle['1311393'], replacing: document.getElementById("1311393"), }); });
29-06-2020 - 29-06-2020
Webinar: Understanding renewable gasses, hydrogen and Power-to-Gas
Webinar: Understanding renewable gasses, hydrogen and power-to-Gas – Empowering consumers to make informed choices – 29. juni kl. 10.00-11.30 Decarbonising the EU’s energy system and ramping up our renewable energy use are critical to reach climate objectives. The route to decarbonisation can take many forms, though biogas, biomethane and clean hydrogen are likely to feature in most of the pathways. The smart integration of renewables, energy efficiency and all possible sustainable solutions across sectors will help to achieve a cost-efficient decarbonisation and ensure the reliability and flexibility of the energy systems. Overall the session will discuss sector coupling and sector integration technologies, including the production of hydrogen, and explore possible solutions for the decarbonisation of the gas sector. Apart from addressing possible regulatory and market barriers to develop this, it will explain what the renewable gas, the green gas etc. mean to a wider public. It will also address how to improve the Guarantees of Origin (GOs) system across the Union so that the consumer-driven part of the energy transition can push forward. Læs mere her.
25-06-2020 - 25-06-2020
Webinar: Boosting the hydrogen economy through international cooporation
Webinar: Boosting the hydrogen economy through international coorporation – 25. juni kl. 16.00-17.30 ooperation, both at the EU and international levels, is an essential element to boost the hydrogen economy worldwide. Projects that can help to unlock the potential of the technology and contribute to smart systems and sector integration have never been more fundamental. EU-funded as well international partnerships have already delivered strong evidence on the benefits of hydrogen solutions and are now interested in discussing how cooperation between sectors and projects can further boost smart integration and the hydrogen economy. The main objective of this event is, therefore, to present the outstanding impact already delivered by individual hydrogen projects and discuss how the technology can now enable smart integration from different energy sectors. Presentations will be targeted to hydrogen experts, policy makers, corporations/SMEs and citizens interested in the benefits of using smart hydrogen for future generation. Læs mere her.
22-06-2020 - 26-06-2020
EU sustainable energy week
EU sustainable energy week – 22.-26. juni Launched in 2006 by the European Commission, the EUSEW is the biggest event dedicated to renewables and efficient energy use in Europe. It brings together public authorities, private companies, NGOs and consumers to promote initiatives to save energy and move towards cleaner, more secure and more efficient power. Sessions organised by the European Commission and energy stakeholders focus on sustainable energy issues and debate new policy developments as well as other topics comprising the European Green Deal – to help rebuild a better and more resilient society and economy. Next to the conference, networking opportunities will bring the EUSEW Community online to forge alliances whilst the EUSEW Awards celebrate outstanding individuals, projects and ideas. Læs mere her.
24-06-2020 - 24-06-2020
Webinar: Hydrogen for a green recovery of European islands
24. juni kl. 09.00-10.30 This online session will showcase the ability of hydrogen & associated technologies to decarbonize islands, while generating jobs and growth needed for the economic recovery. Islands are confronted with a number of energy challenges due to their specific geographic and climatic conditions. Islands’ economy is often largely based on tourism and related activities, which not only results in unbalanced seasonal energy demand, but is a sector which has been strongly affected by current pandemic. Læs mere om webinaret her.  
22-06-2020 - 22-06-2020
Webinar on H2-powered aviation
22. juni kl. 14.00 CET The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking and Clean Sky Joint Undertaking are launching a fact-based, independent study on the technological and economic aspects of H2-powered aviation, its feasibility and impact on the climate. The report assesses the potential of hydrogen (H2) propulsion to reduce aviation’s climate impact and points out among others the research, development, and investment needs. Læs mere og deltag her.
22-06-2020 - 22-06-2020
Medlemswebinar om regulering på brintområdet
Mandag d. 22. juni kl. 14 afholder Brintbranchen et webinar om reguleringen på brintområdet eksklusivt for vores medlemmer. På webinaret skal vi høre fra to eksperter fra Dansk Gasteknisk Center, som vil gøre os klogere på reguleringsspørgsmål på brint- og PtX-området. Tilmeld dig neden for.
16-06-2020 - 16-06-2020
Webinar: Den grønne omstilling og dansk vækst: Hvad skal X’et bruges til?
Eftersom Brintbranchen desværre blev nødt til at udskyde konferencen “PtX- Strategien for grøn vækst”, afholder vi en række webinarer, der retter fokus mod de store potentialer, der ligger i PtX-løsninger. Denne gang skal vi høre fra McKinsey & Company, A/S Dansk Shell, SAS og H2 Energy, når vi stiller spørgsmålet: Hvad skal X’et bruges til? Webinaret finder sted via Microsoft Teams d. 16. juni kl. 13, og du kan tilmelde dig her.  
26-05-2020 - 26-05-2020
Webinar om regeringens klimaudspil (medlemmer)
Medlemswebinar om regeringens klimaudspil: Tirsdag d. 26. maj kl. 09.00-09:45 vil Brintbranchen afholde et morgenmøde for Brintbranchens medlemmer, hvor vi vil gennemgå regerings klimaudspil – og fortælle lidt om den videre proces. I forbindelse med offentliggørelsen af udspillet udsendte Brintbranchen en pressemeddelelse, som du kan læse her. Hele regerings klimaudspil kan findes her.  
02-06-2020 - 02-06-2020
Webinar om dansk brint- og PtX-strategi
D. 2. juni 2020 kl. 13-14 afholder Brintbranchen et webinar om den danske brint- og PtX-strategi. På webinaret kan du høre oplæg fra Noé van Hulst, Hydrogen Envoy, Ministry of Economic Affairs & Climate Policy og Lise Lotte Lyck, Regulatory Affairs Manager hos Ørsted og bestyrelsesmedlem i Brintbranchen. Du kan finde hele programmet og tilmelde dig her.
14-09-2020 - 15-09-2020
All-Energy & Dcarbonise 2020
Reed Exhibitions announces that All-Energy & Dcarbonise 2020 has been postponed to 14 – 15 September 2020 Reed Exhibitions has announced that All-Energy & Dcarbonise 2020, originally scheduled for May 13-14, 2020, will now take place from 14-15 September 2020 at the SEC Glasgow, following the escalation of COVID-19 in Europe. https://www.all-energy.co.uk/
20-05-2020 - 20-05-2020
SDI webinar on Green Hydrogen at Industrial Scale for a Zero Carbon Future
SDI webinar on Green Hydrogen at Industrial Scale for a Zero Carbon Future 20. maj – 14-16 This webinar is organised by Scottish Development International (SDI) and will showcase the opportunities in Scotland to produce green hydrogen at scale for a zero-carbon future, and the related opportunities for companies from across Europe. Find out why Scotland has one of the best ecosystems for the supply of green hydrogen for decarbonising the wider Europe economy. Prior registration essential, please register here: https://register.gotowebinar.com/register/891390975303615501
13-05-2020 - 14-05-2020
The virtual All-Energy 2020 conference
The virtual All-Energy 2020 conference… including a H&FC session on 14th May, more details to follow. All-Energy & Dcarbonise 2020, originally scheduled for May 13-14, 2020, will now take place from 14-15 September 2020 at the SEC Glasgow, following the escalation of COVID-19 in Europe. These webinar sessions will whet your appetite for the real thing. https://www.all-energy.co.uk/Conference/Webinars/
12-05-2020 - 12-05-2020
Industrial Decarbonisation Research & Innovation Centre (IDRIC): overview and next steps.
Industrial Decarbonisation Research & Innovation Centre (IDRIC): overview and next steps. 12. maj – 14-16 This webinar will provide a briefing on the progress and activities of the Industrial Decarbonisation Research & Innovation Centre (IDRIC) so far and outline the next steps and opportunities for engagement. IDRIC is currently developing a £20M multidisciplinary research and innovation programme to be submitted to UKRI in summer 2020. In order to inform this submission direction over the coming months, IDRIC continues engaging with a wide range of stakeholders to co-create the priorities of the centre. If you would like to hear more about the IDRIC project or receive the IDRIC newsletter, please register via our website: https://idric.org/register/ Please use this link to register for the webinar: https://register.gotowebinar.com/register/8032877327518553100  
14-05-2020 - 14-05-2020
Lancering PtX-Alliancen
Første møde i PtX-Alliancen er for medlemmer af Brintbranchen og Wind Denmark og vil introducere det nye strategiske samarbejde. I marts annoncerede Wind Denmark og Brintbranchen et nyt strategisk samarbejde, som har til formål at bidrage til udbredelsen af PtX i Danmark samt at nedbryde regulatoriske barrierer. I den forbindelse har vi glæden af at invitere vores medlemmer til den officielle lancering af PtX-Alliancen. Vi havde naturligvis håbet på en større markering, men grundet de nuværende omstændigheder bliver lanceringen afholdt online. Dette webinar vil byde på en introduktion af PtX-Alliancen, og hvad den vil  arbejde for. Desuden vil hovedanbefalingerne fra de 12 klimapartnerskabsrapporter på PtX-området blive præsenteret. Webinaret finder sted torsdag den 14. maj kl. 09:30 – 10:30. Dagen inden mødet vil du modtage en kalenderinvitation til Microsoft Teams, hvor mødet afholdes. Tilmeld dig her. Program: 09:30 – 09:40 Velkomst og introduktion til PtX-Alliancen v. Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen og Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark 09:40 – 09:50 Opsummering af hovedanbefalingerne fra klimapartnerskabsrapporterne på PtX-området v Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen og Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark. 09:50 – 10:10 Introduktion af Energinet.dks nye strategi: ’Nye vinde til brint – PtX strategisk handlingsplan’ v. Hanne Storm Edlefsen, områdeleder for strategisk planlægning, Energinet.dk 10:10 – 10:25 GreenLab P2X – Vækst gennem symbiose og storskala v. Christopher Sørensen, CEO, GreenLab Skive 10:25 – 10:30 Afrunding og tak for i dag Skulle der være nogen spørgsmål, er I naturligvis som altid velkomne til at kontakte Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, på tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@rintbranchen.dk.
25-03-2020 - 26-03-2020
Hydrogen & Fuel Cells for Heavy Duty Transport Conference, Brussels
Læs mere her.
24-03-2020 - 25-03-2020
World Hydrogen Congress 2020, Paris
Læs mere her.
05-03-2020 - 05-03-2020
Hydrogen fuel cell trucks, Brussels
  Læs mere her.
16-04-2020 - 16-04-2020
Generalforsamling i Brintbranchen
Læs mere her.
13-03-2020 - 13-03-2020
Udskudt: Konference: P2X – strategien for grøn vækst
P2X – strategien for grøn vækst D. 13. marts, kl. 08.30-14.15 i Fællessalen på Christiansborg Læs mere og tilmeld dig her.  
21-04-2020 - 04-04-2020
Frist: FCH JU Call 2020
Der er nu åbent for ansøgninger i FCH JU-regi. Der er frist d. 21. april 2020, og du kan læse mere om call’et her.
06-03-2020 - 06-03-2020
Frist: EUDP-ansøgninger
Der er nu åbent for EUDP-ansøgninger, med frist 6. marts 2020. Læs mere om indkaldelsen her.
30-01-2020 - 30-01-2020
Power-to-X høring
Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg holder en åben høring om Power-to-X. Høringen finder sted torsdag den 30. januar 2020 kl. 14.00-16.30 i Landstingssalen på Christiansborg. Læs mere her.
26-02-2020 - 26-02-2020
Power-to-X gå-hjem-møde
Onsdag d. 26. februar afholder Hydrogen Valley og Energy Innovation Cluster et gå-hjem-møde i Hobro om Power-to-X. Du kan finde programmet for dagen her, og du kan tilmelde dig her.  
03-06-2020 - 04-06-2020
Hydrogenkonferansen 2020
3.-4. juni, Clarion Hotel Oslo, Bjørvika https://www.hydrogen.no/hva-skjer/arrangementer/hydrogenkonferansen-2019
07-04-2020 - 08-04-2020
Zero Emission Bus Conference
https://zeroemissionbusconference.eu/
13-11-2019 -
Webinar om VE-direktiv (medlemmer)
Invitation til webinar om VE-Direktivet – torsdag d. 7. november kl. 14.00 Brintbranchen afholder torsdag d. 7. november kl. 14.00 et webinar om VE-Direktivet. Webinaret har til formål at give Brintbranchens medlemmer et kort oprids over processen, samt de muligheder og udfordringer, der ligger i VE-Direktivet. Vi ønsker naturligvis også at høre fra jer, om I har nogle ønsker eller spørgsmål som vi kan tage med videre. Siden vedtagelsen af VE-Direktivet i december har vi fulgt processen tæt, og er i løbende dialog med Energistyrelsen, vi ønsker i den forbindelse at præsentere en række implementeringsforsalg til styrelsen. Som I er bekendt med, vedtog Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd Direktiv 2018/2001 af 11. december om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-Direktivet). Direktivet skal efter planen implementeres d. 31. juli 2021. Dette betyder at VE-Direktivet forventes at blive behandlet i løbet af efteråret 2020, hvilket er ensbetydende at rammer langsomt vil blive låst fast i løbet af foråret 2020. Yderligere information og dagsorden vil blive sendt ud dagene op til. Tilmelding er påkrævet og sker via nedenstående formular. Yderligere spørgsmålet om webinaret eller VE-Direktivet kan rettes til politisk konsulent Jonas Karpantschof på jhk@brintbranchen.dk eller på tlf. 2679 5944. ____________________________________________ Invitation to REDII webinar – Thursdag November 7th at 2pm Hydrogen Denmark would like to invite our members for an online webinar on the recast of the EU Renewable Energy Directive (REDII). The webinar will take place on Thursday November 7th at 2pm. The main purpose of the webinar is to offer our members an outline of the process as well as the possibilities and challenges in the directive. Hydrogen Denmark is also looking to get feedback from our members. Since the adoption of REDII in December 2018 Hydrogen Denmark has followed the process closely and we are in continuous dialogue with the Danish Energy Agency. We aim to present DEA with a policy paper with recommendations on how best to implement the recast of the EU Renewable Energy Directive in Denmark. The European Parliament and the European Council adopted REDII in December 2018. EU member states are responsible for implementing the Directive on July 31st 2021. It is expected that the political process for the framework conditions will be adopted in Folketinget in the fall 2020. This implies that the framework conditions will be finalized during the spring 2020. Additional information together with the agenda will be sent out prior to the webinar. Registration is required through the form below. Any questions about the webinar or REDII can be addressed to political consultant Jonas Karpantschof jhk@brintbranchen.dk or by phone +45 2679 5944.
23-10-2019 - 24-10-2019
International Hydrogen Symposium, Hamburg
Den 23-24 afholdes der i det nordtyske handelskammer brintsymposium. Læs mere og tilmeld dig her.
25-10-2019 - 25-10-2019
Hydrogen for Clean Transport Hamburg
Den 25. september 2019 holder Hydrogen Mobility Europe (H2ME) projektet sin årlige konference, der sætter fokus på brint til transport. Læs mere og tilmeld dig her.
19-09-2019 - 19-09-2019
Nordic view on new energy storage technologies
Konference: Nordic view on new energy storage technologies “What is the role of hydrogen and new storage technologies in decarbonising the energy systems?” DI H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V Du kan læse mere om konferencen her.
17-10-2019 - 18-10-2019
Wind Meets Gas
North Sea Energy & the Hydrogen Economy: a Pentalateral Perspective 17.18. oktober, Groningen, Holland. https://www.windmeetsgas.com/ 
28-08-2019 - 28-08-2019
AIWAYS i København
På turen fra Kina til Tyskland lander AIWAYS U5 SUV i København, inden den sidste strækning mod Tyskland påbegyndes.
04-09-2019 - 04-09-2019
Energidag 2019
Energidag 2019 d. 4. september Den nye klimamålsætning er 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren – på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører – fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne. Danmark står helt i front på rejsen mod at nå 100 % vedvarende energi i energisystemet – nu skal vi vise det. Energidag 2019 sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front? Se programmet og tilmeld dig på www.energidag.dk
19-11-2019 - 19-11-2019
DBBD 2019
Igen i år afholder Brintbranchen den Danske Brint- og Brændselscelledag – og igen i år foregår det i rammerne hos SDU i Odense, d. 19. november. Du kan tilmelde dig her.
30-04-2019 - 30-04-2019
Lancering brinttaxaer København
Det bliver snart lettere for de københavnske taxapassagerer at vælge en bæredygtig variant, når de prajer en taxa. Taxaselskabet DRIVR har investeret i otte nye brinttaxaer, der skal indgå i deres flåde. Disse taxaer er første skridt på vejen mod en omstilling af taxabranchen, der følger af regeringens initiativer på området. For at markere lanceringen af de nye taxaer, inviterer Brintbranchen til et event på Refshaleøen, hvor der vil være taler af Transportminister, Ole Birk Olesen, adm. direktør i Toyota Danmark, Frank Okoisor og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. Arrangementet finder sted d. 30. april kl. 11.00-11-30 på kajen bag Refshaleøens Ejendomsselskab, Refshalevej 151.
03-07-2019 - 05-07-2019
Konference i Hydrogenteknologi – 7. Wasserstofftag 2019, Tyskland
WFG arrangerer i samarbejde med DLR denne årlige konference, der er en væsentlig platform og et forum for vidensudveksling mellem aktører og interessenter i hydrogen- og brændselscelleteknologi. Forskere og repræsentanter fra bilindustrien, energi-, brint- og projektudviklingssektoren og universiteter fra hele Tyskland mødes og diskuterer aktuelle udviklinger og tendenser med henblik på brint som en energikilde og som et led i sektorsammenkobling. Ud over specialforedragene vil der også blive tilbudt et “brintmarked”, hvor virksomheder kan udvise deres kernekompetencer og produkter. Dato: Onsdag, 3. juli, 2019 – kl . 11:00 to Fredag, 5. juli, 2019 – kl . 14:00 Sted: DLR-Forum für Raumfahrtantriebe, Langer Grund, 74239 Hardthausen, Tyskland Læs mere her
16-09-2019 - 27-09-2019
Joint European Summer School on fuel cell, electrolyzer and battery technologies 2019
Joint European Summer School on fuel cell, electrolyzer and battery technologies 2019 Athens 16-20 and 23-27 September, 2019 Week 1: Introductory Classes Week 2: Advanced Classes Læs mere her
09-06-2019 - 13-06-2019
ICE 2019 Conference, Norge
Efter en succesfuld elektrolysekonference i København i 2017, afholdes 2nd International Conference on Electrolysis 2019 til juni i Loen i Norge. Om arrangementet skrives bl.a.: “The research in all aspects of electrolysis for energy conversion and storage is growing rapidly. Demonstration and commercial installation of electrolysers coupled with renewable energy sources have grown from sub-MW installations a few years ago to tens of MW today. There is an increased recognition and awareness that the conversion of electrical energy to storable chemicals and fuels is an inevitable part of the green transition from a fossil based to a sustainable energy system.” Læs mere her
10-07-2019 - 11-07-2019
US Hydrogen and Fuel Cells Energy Summit, Boston
Læs om arrangementet her
16-05-2019 - 17-05-2019
24H Hydrogen Challenge
Fra den 16.-17. maj afholder Expedie.nl for fjerde gang 24Hours Hydrogen Challenge! Det går simpelthen ud på, at hold på 3-4 personer kører gennem Europa i 24 timer i en brintbil. Hvert hold formulerer deres egen strategi for at samle det højest antal point. Det hold med flest point, som når mål i tide, vinder. Man får bl.a. point for følgende: 1 point pr. kørt km 50 point pr. besøgt brinttankstation 150 point for hvert land man besøger Det sjoveste foto Læs mere her
30-04-2019 - 30-04-2019
Infomøde om InnoBooster, Højbjerg
Har du en god idé til  et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne. Og kræver idéen, at din virksomhed får tilført ny viden udefra, f.eks. gennem et samarbejde med en videninstitution, et privat udviklingshus eller ved at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer? Så kan det være relevant at søge en investering via Innovationsfondens InnoBooster-program. Kom med til infomøde hos Stibo A/S i Østjylland den 30. april 2019 kl. 15.00, hvor du kan få mere at vide om dine muligheder i forhold til InnoBooster samt sparring på din konkrete ide. Dette arrangement er målrettet virksomheder med mere end 20 mio. kr. i omsætning eller mere end 20 medarbejdere. Mindre virksomheder og starts-ups er dog også velkomne. Mødet er arrangeret af Innovationsfonden og Erhvervshus Midtjylland. Læs mere her.
29-04-2019 - 29-04-2019
Energikonferencen Esbjerg 2019
Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for femte gang den nationale Energikonference Esbjerg 2019 – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. Hvordan ser fremtidens energiforsyning ud? Hvad er mulighederne og udfordringerne? Det kræver politisk mod, teknologi, udvikling og højtuddannede specialister at ramme plet. Den kommende energipolitik er blandt emnerne på energikonferencen 2019. Læs mere her.
23-05-2019 - 23-05-2019
Energiens Topmøde – Next Step, København
Hvordan gør vi politiske energi- og klimavisioner til virkelighed? Hvordan ser globale virksomheders energiprofiler ud i 2030? Hvordan får vi danskerne engageret i fremtidens grønne energiforbrug? Det er spørgsmål, der vil blive taget op på Energiens Topmøde den 23. maj i TAP1 i København. Tre internationale topchefer vil give deres bud på, hvordan deres transportvirksomheder ser ud i 2030. Derudover vil det blive diskuteret, hvordan vi får danskerne og lokalpolitikerne til at bakke op om den grønne omstilling. Læs mere her.
22-05-2019 - 23-05-2019
Gastekniske Dage 2019, Billund
Gastekniske Dage bliver afholdt hvert  år i maj.  Den tekniske konference strækker sig over to dage og består af ca. 50 indlæg og en gasteknisk udstilling. På konferencen er der en række faste emner som grøn omstilling, biogas, gas til transport, kraftvarme og industri, gasinstallationer, fremtidens installationer, gasmålere og -afregning, gastransmission og -distribution. Læs mere her.
06-03-2019 - 06-03-2019
Hydrogen safety – liquid hydrogen workshop, Bergen
Læs mere her
08-05-2019 - 09-05-2019
Digital Utilities Europe 2019
Denne konference sætter fokus på udfordringerne ved digitalisering. Den finder sted over to dage i London, og den vil blandt andet omhandle energisystemer og infrastruktur. Læs mere her
21-03-2019 - 23-01-2019
Grøn Transport 2019, Herning
Den 21.-23. marts afholdes transportmesse i Herning. Her vil der blive sat fokus på, hvordan udviklingen skal forme sig for transporten i den grønne omstilling. Både folketingets politikere, kommuner, private transportører og energiselskaber står over for vanskelige beslutninger, når de skal investere i såvel køretøjer som energiinfrastruktur. Konferencen handler således om bæredygtige drivmidler og vil give et overblik over både aktuelle muligheder, og hvad fremtiden byder på inden for udviklingen af grønne drivmidler, infrastruktur og køretøjer, primært inden for kollektiv trafik, affaldskørsel og citydistribuering. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, vil være at finde på talerstolen torsdag den 21. marts med en række andre nøglepersoner, som vil præsentere under overskriften “Hvad skal til for at gøre transporten grønnere i Danmark – hvordan bruges den grønne transportstøtte og klimaplanen bedst muligt?”. Læs mere her.
10-04-2019 - 10-04-2019
Brintbranchens Årsdag 2019
Traditionen tro byder Brintbranchen i april velkommen til vores årsdag – denne gang den 10. april. I år har vi glæden af at holde arrangementet som en energikonference i Fællessalen på Christiansborg. Under titlen ”Vækst via den grønne omstilling – bæredygtighed og eksporteventyr” skal vi fokusere på de potentialer, der ligger i en stærkere integration af brint i alle dele af energisystemet. Programmet kan ses her og byder blandt andre på disse talere: Lars Christian Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister (V) Thomas Egebo, Administrerende direktør i Energinet Jens Sprotte, Costumer Director i Alstom Tejs Laustsen Jensen, Direktør i Brintbranchen Arrangementet er gratis og åbent for alle, men tilmelding er krævet og kan gøres her: var captainformCustomVars = {}; var captainformThemeStyle = {}; var append_element = append_element || function(e){if(void 0==e)return!1;if(!("elementType"in e))return!1;var n=null;if(n=e.following?e.following.parentElement:e.inside?e.inside:e.replacing?e.replacing.parentElement:"script"==e.elementType?document.head:document.body,null==n)return!1;var l=document.createElement(e.elementType);delete e.elementType,l=jQuery.extend(l,e),e.replacing?n.replaceChild(l,e.replacing):n.appendChild(l)}; var captainformDomReady = captainformDomReady || function(e){var t=!1,n=function(){document.addEventListener?(document.removeEventListener("DOMContentLoaded",d),window.removeEventListener("load",d)):(document.detachEvent("onreadystatechange",d),window.detachEvent("onload",d))},d=function(){t||!document.addEventListener&&"load"!==event.type&&"complete"!==document.readyState||(t=!0,n(),e())};if("complete"===document.readyState)e();else if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",d),window.addEventListener("load",d);else{document.attachEvent("onreadystatechange",d),window.attachEvent("onload",d);var o=!1;try{o=null==window.frameElement&&document.documentElement}catch(a){}o&&o.doScroll&&!function c(){if(!t){try{o.doScroll("left")}catch(d){return setTimeout(c,50)}t=!0,n(),e()}}()}}; var readyStateOverflowInterval; captainformDomReady(function() { if (document.getElementById('captainform_js_global_vars') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_js_global_vars", textContent: 'var frmRef=""; try { frmRef=window.top.location.href; } catch(err) {}; var captainform_servicedomain="app.captainform.com";var cfJsHost = "https://";', }); } try { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } catch(e) { console.warn('[CaptainForm] Clear readyStateOverflowInterval error'); } readyStateOverflowInterval = setInterval(function () { try { var elements = ['html', 'body']; var foundElementWithOverflowHidden = false; jQuery(elements).each(function (index, element) { if (jQuery(element).css('overflow-y') == 'hidden') { foundElementWithOverflowHidden = true; if(jQuery(element).height() > jQuery('window').height()){ jQuery(window).resize(); } } if(!foundElementWithOverflowHidden) { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } }); } catch (e) { console.warn('[CaptainForm] Overflow check error'); } }, 300); }); captainformCustomVars['1256708'] = ''; captainformThemeStyle['1256708'] = ''; captainformDomReady(function () { if (document.getElementById('captainform_easyxdmjs') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_easyxdmjs", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/includes/easyXDM.min.js", }); } if (document.getElementById('iframeresizer_embedding_system') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "iframeresizer_embedding_system", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/modules/captainform/js/iframe_resizer/3.5/iframeResizer.min.js", }); } append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "jsform-1256708", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/jsform-1256708.js?" + captainformCustomVars['1256708'] + captainformThemeStyle['1256708'], replacing: document.getElementById("1256708"), }); });
18-12-2018 - 19-12-2018
Internationalt samarbejde om brint, Oslo
IEA Hydrogen og IEA ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Program) forbereder et nyt samarbejde om brint, idet der både internt i IEA og i energibranchen generelt er stor efterspørgsel på brint-teknologidata. Der holdes indledende møde om det nye samarbejde hos IFV i Oslo d. 18.-19. december, hvor det også er muligt at deltage online. Se dagsorden for mødet her Kontakt Jan Jensen, DGC, (DK medlem af IEA Hydrogen) tlf. 4040 4614 eller jkj@dgc.dk, såfremt du er interesseret i mødet.
23-01-2019 - 24-01-2019
Energy Storage 2019, Bruxelles
ACIs niende konference om energi og lagring finder sted i Bruxelles i Belgien. I løbet af de to dage arrangementet varer, vil det være muligt at blive klogere på forskellige emner inden for energilagring, tekniske udviklinger, lagring med lavere CO2-udledninger og andre opdateringer fra den seneste udvikling i sektoren. Læs mere her.  
12-02-2019 - 12-02-2019
HPEM2GAS Final Event
Tirsdag den 12. februar 2019 afholdes afslutningskonferencen for HPEM2GAS i Emden. Ewii Fuel Cells, som er deltagere i projektet, vil på denne temadag opstille deres elektrolysator felt-enhed. Projektet er støttet af FCH JU. Læs mere her
15-11-2018 - 15-11-2018
Årets Gaskonference 2018
Den 15. november afholdes Årets Gaskonference 2018 på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Temaet for Årets Gaskonference 2018 er Gassen i det grønne energisystem.  Dagen er delt op i 3 (faglige) blokke: EU og det store billede, hvor bl.a. polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys vil fortælle om Polens gasstrategi, DK i dag, hvor Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts holder et indlæg om gassens rolle i Danmarks fremtidige energisystem og DK i 2035+, hvor professor Poul Erik Morthorst vil fremlægge nogle af de første resultater fra projektet FutureGas. Dagen slutter med tapas og mulighed for at netværke med kollegaer fra branchen. Læs mere her.
27-11-2018 - 28-11-2018
Buskonference, Köln
Den 27.-28. november afholdes Zero Emission Bus Conference i Köln. Konferencen fokuserer på at sikre et grønt transportnetværk i europæiske byer. Interessenter fra industrien og politiske beslutningstagere mødes på konferencen for at diskutere brintdrevner busser og elbusser. Læs mere her.
10-09-2018 - 10-08-2018
Workshop om electrofuels, Bruxelles
Den 10. september arrangerer Det Internationale Energiagentur (IEA) og EU en workshop, hvor formålet er at diskutere den potentielle rolle for electrofuels i en energisektor uden fossile brændsler. Flere emner vil blive taget op, herunder omkostninger, produktion, bæredygtighed og udfordringer. Dagen varer fra 8.30 til 17.30 Læs mere her.
12-09-2018 - 12-09-2018
Energidag, Aalborg
Den 12. september afholdes Energidag i Aalborg Kongres og Kultur Center. På dagen stiller House of Energy i samarbejde med en lang række partnere skarpt på det integrerede energisystem. Der vil være en række parallelle sessioner, hvor der arbejdes i dybden med forskellige problemstillinger og udfordringer inden for energieffektivisering, fjernvarme, grønne gasser og vindenergi. Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, modererer en session under overskriften “Grønne gasser – Gas som enabler”. Her vil blandt andre Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet fortælle om Electro fuels fra vindenergi og opsamlet CO2. Læs mere og tilmeld dig her.
25-09-2018 - 25-09-2018
HyLAW Minikonference, København
Den 25. september kl. 13.00-16.00 afholder Brintbranchen en minikonference, hvor resultaterne fra det europæiske projekt HyLAW præsenteres. Programmet offentliggøres i starten af august her på denne side. Frist for tilmelding er 14. september. Du tilmelder dig ved at udfylde nedenstående formular. Der vil blive sendt en kvittering for tilmeldingen til den indtastede email-adresse – vær opmærksom på, at den kan ende i dit spam-filter. Se programmet her.       Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe  
19-11-2018 - 19-11-2018
Den danske brint- og brændselscelledag 2018
Den 19. november inviterer Brintbranchen – i samarbejde med Syddansk Universitet og støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP – til Den danske brint og brændselscelledag. Det er 3. gang arrangementet, som plejer at tiltrække 80-90 deltagere fra såvel forskningsverdenen som industrien, bliver afholdt. Læs mere her.
07-11-2018 - 08-11-2018
Future of Biogas Europe 2018, London
Denne konference om biogas finder sted i London den 7.-8. november. Emnerne, der præsenteres på konferencen, strækker sig bredt og vil bla. omhandle transportsektoren, indføring i gasnettet, opgraderingsteknologier, landbrug og fødevareindustrien. Læs mere her.
09-10-2018 - 10-10-2018
HFC Nordic, Island
Endnu engang afholdes Nordic Hydrogen and Fuel Cell Conference og finder i år sted d. 9. – 10. oktober i Reykjavík, Island. På programmet er flere vigtige aktører inden for brint og brændselsceller – blandt andre Nel Hydrogen, Hyundai og Toyota. Derudover vil der også være et oplæg fra Brintbranchen. Verdens første kommercielle brinttankstation blev bygget i 2003 i Island, og i 2018 vil der, som et led i H2ME-2 projektet, blive bygget tre nye stationer i samarbejde med Nel, som et led i H2ME-2 projektet. Du kan læse invitationen her, og desuden se programmet for begge dage her. Tilmelding er nu åben.  
14-06-2018 - 17-06-2018
Folkemødet 2018, Bornholm
Brintbranchen har i år planlagt et meget travlt program for Folkemødet. Brintbranchen er arrangør eller medarrangør på hele 4 programmer torsdag, fredag og lørdag. Igen i år vil Brintbranchen have brintbiler med på Folkemødet og diskutere fremtidens transportløsninger. I år vil de fire arrangementer tager udgangspunkt i flere af de projekter som Brintbranchen er partnere i. Se tidsplanen her: Tidspunkt Arrangement Torsdag d. 14. juni 2018: kl. 13:00 – 14:00 H2ME2 arrangement: Mød Jesper Theilgaard som vil interviewe brintbilister Fredag d. 15. juni 2018: kl. 09:00 – 10:00  HyLAW arrangement: Når bureaukrati sætter en stopper for den grønne omstilling Fredag d. 15. juni  2018: kl. 13:30 – 14:30 FutureGas arrangement: Fremtidens helte – mød de grønne forskere Lørdag d. 16. juni 2018: kl. 15:00 – 16:00 FutureGas arrangement: Er gas en del af den grønne omstilling? Se mere om vores program på Folkemødet 2018 her.
13-08-2018 - 17-08-2018
GasAkademin 2018 – summer school, Malmö
Energiforsk arrangerer i samarbejde med gasindustrien og universiteter i Danmark, Norge og Sverige, GasAkademin 2018 i Malmö. Denne “summer school” finder sted den 13.-17. august og byder på en blanding af forelæsninger, diskussioner og øvelser, som alle sammen handler om gas i energisystemet. Det er således en glimrende mulighed for at blive klogere på transport, brug og produktion af gas sammen med andre ingeniører, forskere og PhD’er. Derudover vil der være site visits til virksomheder og produktionssteder. GasAkademin er en oplagt mulighed for at udvide sit netværk og møde andre forskere og professionelle fra Scandinavien. Læs mere og tilmeld dig her.
09-04-2018 - 09-04-2018
DTU Energikonference, København
Energi- og forskningspolitisk konference, hvor fokus vil være på hvilke forventninger der er til energiaftalen samt hvilken rolle energiforskningen får. Se program og mulighed for tilmelding her.
22-05-2018 - 22-05-2018
Hydrogen Trains – An Effective Alternative to Rail Electrification?, Edinburgh
Der afholdes d. 22. maj 2018 en brint-workshop med fokus på brint til toge. Dette kommer i forbindelse med at togindustrien i Skotland og UK har fået øjnene op for alternative brændsler. Du kan læse mere om arrangementet her.
03-10-2018 - 03-10-2018
Maritim brintkonference, Florø
We invite you to a conference about tidal, wave- and wind power, maritime hydrogen technology and off grid energy systems in Florø. The event will be a great opportunity for insight, networking and developing new projects together with Norwegian and international partners. Find further information here.
17-10-2018 - 18-10-2018
Power2Gas Konference, København
Power2Gas Conference, taking place on 17-18 October 2018 in Copenhagen, will bring together major stakeholders from the industry to explore the latest developments related to this technology. Find more information on the website or in the brochure. 
07-05-2018 - 07-05-2018
Power-to-Gas, Tyskland
Mandag d. 7. maj 2018, vil Power-to-Gas industri klyngen Flanders organisere en international Power-to-Gas konference, som vil blive afholdt i Antwerp. Konferencen vil bestå af præsentationer om de seneste teknologier samt internationale erfaringer med power-to-gas, hvor fokus primært vil være ved forskellige aspekter som brintproduktion, -lagring, transport, legalisering og dets rolle i det fremtidige energisystemer. Blandt talerne er fx: Siemens, Hydrogenics, FCH-JU, TU Delft, Hydrogenious, EASE, Terranova SOlar, Total og Hydrogen Europe.  Se mere her.
08-05-2018 - 09-05-2018
Gastekniske Dage, Billund
Der er nu åbent for tilmelding til Gastekniske Dage Der er  netop åbnet for tilmelding til Gastekniske Dage, der finder sted den 8. – 9. maj på Hotel Legoland i Billund. Der er her planlagt 47 faglige indlæg. På programmet er blandt andet: ·         Hybridløsninger/Smart Energy ·         Strategi for Biogasbrancheforeningen ·         ECOTEST-projektet ·         Flexgas II ·         Ny trykprøvningsprocedure 4/7 bar ·         Hvordan favner et traditionelt benzinselskab nye brændselstyper ·         Posterudstilling om FutureGas-projektet Du kan tilmelde dig som konferencedeltager, udstiller eller sponsor via dette link. På www.danskgasforening.dk finder du yderligere information om udstillingen, sponsorater og konferencen som helhed.
24-10-2018 - 26-10-2018
Energy Storage, Belgien
Energy Storage Global Conference 2018 er en unik mulighed for industri, forskning og beslutningstagere til at udveksle synspunkter på problemerne ved lagrings-sektoren. Repræsentanter fra overalt på kloden vil samles til denne tre-dages konference, hvor diskussioner angående energilagrings-teknologier, -reguleringer og udvikling samt om det fremtidige marked for lagring, vil finde sted. Du kan læse mere om arrangementet her.
04-04-2018 - 05-04-2018
HyVolution, Paris
HyVolution takes places in Parc Floral de Paris and is an event, where exhibitions shows the innovative and emerging solutions for several European decision makers and project initiators. It is a two day event with around 40 exhibitors, 350 business meetings and approximately 800 participants. Find more on their website here.
17-04-2018 - 17-04-2018
FCB Brintbus-Workshop, Oslo
Norsk Hydrogenforum arrangerer i samarbejde med NEL Hydrogen, Ballard og Hydrogen Valley (DK) en brintbus-konference i Oslo d. 17. april. Arrangementet følger efter et tilsvarende arrangement for danske aktører i København i fjor, der havde stor succes. Læs mere her.
28-02-2018 - 02-03-2018
FC EXPO, Tokyo
Asiens ledende brint- og brændselscellemesse   FX EXPO i Tokyo, som finder sted d. 28. feb – 2. marts 2018 er det store mødested for brint- og brændselscelleaktiviteter i Japan og den asiatiske brintindustri, men messen vokser sig stadig større og har en bred deltagelse af europæiske og amerikanske aktører. Se konferenceprogrammet og læs mere her.
06-02-2018 - 07-02-2018
Norsk brintsymposium, Odda/Tyssedal
Tag del i brintfremtiden Norge har store muligheder for at blive en global aktør inden for det voksende brintmarked – både som brintproducent og teknologileverandør. Men når der snakkes brint, hvad sker der så egentlig? Symposiet ønsker at lægge sted til gode og konkrete diskussioner angående brintmulighederne i Norge med Vestlandet som udgangspunkt. Her vil de primære fokuspunkter være Hvordan tager Norge en god position? Hvilken rolle bør Norge tage? Hvilke brancher bør Norge satse på? Hvordan bygger man norsk kompetence på brintproduktion, -teknologi og implementering af brintløsninger? Alt dette samles symposiummet i Odda, hvor man kan få indsigt og være en del af diskussioner om Norges fremskridt indenfor brint-branchen. Læs mere om arrangementet her.
14-05-2018 - 15-05-2018
Brintkonference: “Etablering og støtte af brint distributionskæden”, Trondheim
Denne 2-dages internationale brint- og brændselscelle konference, som finder sted d. 14-15 maj 2018, er organiseret af de nordiske lande og vil skabe fokus på diskussioner om etablering og støtte af brint og brintenergiens forsynings- og distributionskæde. Der vil i løbet af konferencen være stor fokus på erfaringer, muligheder, trusler og andet ved  brint- og brændselscelle teknologierne. Dette vil foregå ved en række præsentationer/foredag. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.
21-05-2018 - 25-05-2018
Nordic Clean Energy Week, Malmö
At the end of May 2018, member countries of the organization Clean Energy Ministerial (CEM) and Mission Innovation (MI) will meet in order to accelerate the green transition. Parallel with the high-level CEM9/MI3 meetings, several energy conferences, meetings and other side events will take place in the Öresund Region and create a Nordic Clean Energy Week. Read more here.
08-02-2018 - 08-02-2018
Energikonference, CEPOS, København
Folketinget skal i den kommende tid forhandle en ny energiaftale til erstatning af den nuværende. Energipolitikken er samtidig ved at flytte over på finansloven. Den kommende aftale kan få stor betydning for såvel energiforsyning, klimapolitik som dansk økonomi. CEPOS inviterer til en konference om den kommende energiaftale fra 12:00-16.00 den 8. februar 2018 i Fællessalen på Christiansborg. Læs mere her.
05-02-2018 - 05-02-2018
Brint frem for biomasse i energisystemet?, Christiansborg
Ingeniørforeningen IDA og Enhedslisten afholder energikonference om brugen af brint i energisystemet. Hvor er vi teknologisk, og hvad der skal til for at brintteknologien kan bidrage til en effektiv grøn omlægning af det danske energisystem? Læs mere her.
30-01-2018 - 31-01-2018
Informationsmøder i Aarhus og København om støttemuligheder
Save the date: Kom og hør om muligheder for finansiering af nye energiløsninger i 2018, når DI Energi, Dansk Energi, EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden inviterer til informationsmøde i Aarhus og København den 30. og 31. januar 2018. Læs mere her.
23-04-2018 - 27-04-2018
Hannovermessen, H2FC – verdens største brintmesse, Tyskland
Hannovermessen modtager årligt 200.000 besøgende med 6000 udstillinger, hvor brint-delen har 150 udstillinger fra over 20 lande. Samtidig findes et Ride&Drive område udenfor messehallen, hvor man kan prøvekøre aktuelle og kommende brintbiler. Udover “almene” og tekniske præsentationer, afholde 150 livstreamede interviews og præsentationer omkring det seneste indenfor teknologiudviklingen. Læs mere om arrangementet her.
18-04-2018 - 18-04-2018
Brintbranchens årsdag 2018, Aalborg
Brintbranchens Årsdag 2018 bliver afholdt den 18. april 2018, 09.30 – 15.00 hos SerEnergy i Aalborg. Læs mere i Save the date her.
06-12-2017 - 07-12-2017
Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference
The Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference provides an arena for national stakeholders to meet and learn from each other in order to be able to develop and promote transnational solutions for these challenges. Find the invitation and sign up, when registration opens, here.
14-03-2018 - 14-03-2018
Delivering the clean growth plan: transition to a low carbon economy, London
This timely conference will explore the new government strategies to reduce emissions, secure energy supplies and drive sustainable, clean growth in a low carbon economy. It will take place on Wednesday the 14th of March 2018 at America Square Conference Centre in London. Benefits of attending: Explore the frontier low carbon technology, research and innovation across domestic heat, transport and industrial energy use. Learn how hydrogen fuel cell and Carbon Capture and Storage (CCS) technology can help the UK reduce its carbon emissions. Clarity on new policy frameworks such as the clean growth plan that will detail emission reduction plans and government strategic investment in innovation. Gain a greater understanding of the opportunities to reduce the costs of achieving low carbon goals. Expert analysis of how the UK can capitalise on its strengths in the energy industries and win a substantial share of global markets. Learn more about the long-term vision for the UK to deliver a more resource efficient energy market. Update on commitment of £600m investment in low emission vehicles and progress the UK Government plans to ban the sale of new diesel and petrol cars by 2040. Take advantage of knowledge sharing, professional networking and contribute to wider thinking about higher education and research. Gain the maximum number of 6 CPD points. Read more and book your ticket here.
22-11-2017 - 24-11-2017
FCH JU Programme Review Days
Den 22. – 24. november er der de årligt tilbagevendende Program Review Days i FCH JU Regi. Læs mere her.
16-11-2017 - 16-11-2017
FutureGas Workshop
Se programmet & save the date her. Læs mere om FutureGas projektet her. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Invitation til FG Workshop Hvad kommer til at drive fremtidens godstransport? Dette er et central spørgsmål, når det kommer til at sænke co2-emissioner såvel som partikelforurening både indenfor shipping og landtransport. Vi ser allerede de første skibe, der sejler på LNG (liquid natural gas), methanol og batterier og alternative drivformer vinder også indpas til biler, busser og lastbiler. Der er dog stadig mange spørgsmål, der er behov for, at vi adresserer angående infrastruktur, miljømæssige påvirkninger og økonomiske kalkuler. Partnerne bag FutureGas projektet er glade for at stille skarpt på nogle af disse emner til en halvdagskonference i Energiens Hus: 16. november, 2017 12.30 – 16.30 i Energiens Hus Tilmeld dig på mail til Brintbranchen rfa@brintbranchen.dk  
11-10-2017 - 11-10-2017
Fuel Cell micro-Cogeneration: Generating Sustainable Heat and Power for your Home, Brussels
ene.field og PACE partnere inviterer til et arrangement, hvor der vises de nyeste smart energiløsninger til private hjem. Her kan man bl.a. møde repræsentanter fra industrien og forskningsinstitutterne inden for brændselcelle-teknologier og engagere sig i debatter om hvordan denne teknologi effektivt kan skabe varme og elektricitet i hjemmet. Eventet holdes i samarbejde med bl.a. Ballard, DTU og Hydrogen Europe. Læs mere om eventet her.                                          
09-09-2017 - 16-09-2017
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017
Aalborg Bæredygtighedsfestival viser de mange bæredygtige tiltag frem, der foregår rundt omkring i Aalborg Kommune. Formålet med Bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange lokale initiativer, der findes inden for bæredygtighed samt inspirere til en mere bæredygtig adfærd blandt aalborgenserne. Der vil bl.a. være oplæg fra flere bæredygtige virksomheder samt andre interessante tiltag, til at promovere brugen af bæredygtighed i dagligdagen. Læs mere om arrangementet og find programmet her.
28-11-2017 - 28-11-2017
Den danske brint- og brændselscelledag 2017
Kom med til Den danske brint- og brændselscelledag 2017 Det er den 28. november 2017 og bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense. Arrangementet er fra 10.00 – 16.00 og vil bestå af oplæg fra projektlederne fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil også komme indlæg fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP samt være en postersession, hvor en lang række af de projekter, der har fået støtte indenfor nyere tid vil fremvise deres projekt. Bag Den danske brint- og brændselscelledag står EUDP, Innovationsfonden, SDU og Brintbranchen. Vi vil i den kommende tid arbejde på programmet. Find Save the Date og det foreløbige rå program her Save the date DBBD 2017 For mere information kontakt sun@brintbranchen.dk
08-11-2017 - 09-11-2017
Biogas2020
Den 8. til 9. november løber Skandinaviens Biogaskonference 2017 af stablen i Kulturcenter Limfjord i Skive. De to dage vil være en spændende blanding af oplæg, udstillere, match-making sessioner, field visits, studieture og masser af netværkingsmuligheder med aktører fra hele biogassens værdikæde. I løbet af de to dage vil flere af Brintbranchens medlemmer deltage med spændende oplæg. Biogaskonferencen arrangeres af Energibyen Skive som en del af det Interreg finansierede projekt Biogas2020. Læs mere og tilmeld dig her.
18-09-2017 - 18-09-2017
2030-klimamål, De bedste løsninger for transport, opvarmning og landbrug
Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer inviterer til konference 18. september om 2030-klimamålene. Læs mere og tilmeld dig her.
18-09-2017 - 18-09-2017
Energinet, Strategikonference
De gamle grænser viskes ud, og energibranchen ser ind i en fremtid med større krav til samarbejde. Nye internationale partnerskaber ser dagens lys, og samarbejde om innovation og co-creation er vigtigere end nogensinde. Men hvordan ruster energisektoren sig til en fremtid, hvor internationalisering og digitalisering skruer op for både tempo og kompleksitet? Det er spørgsmålene, når Energinet inviterer alle interesserede med til en spændende og sjov dag, fyldt med perspektiver på den grænseløse energi. Vi glæder os til at se dig! Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmeldingsfrist 4. september. Læs mere her.
22-09-2017 - 22-09-2017
Hydrogen for clean transport
Den 22. september er der afslutningskonference på projektet HyFIVE i Bruxelles. Konferencen er samtidigt det officielle startskud til projektet H2ME2, der ligeledes arbejder med at fremme brint- og brændselscelleløsninger i transportsektoren i Europa. Læs mere og tilmeld jer her
12-09-2017 - 12-09-2017
FCB CPH17
Danmarks første brintbus-event. Det er den 12. september 12.30 – 17.00. Læs mere her. Send mail til sun@brintbranchen.dk hvis du ønsker at tilmelde dig.
13-09-2017 - 13-09-2017
Brintbiler.dks Årsdag 2017
I år afholder Brintbranchen Brintbiler.dks Årsdag i Kødbyen på Vesterbro i København. Kom og se de forskellige typer biler, der kører på de danske veje fra Toyota, Honda og Hyundai. Det er den 13. september 10.00 – 13.00 Tilmeld dig her  
24-08-2017 - 24-08-2017
Energipolitisk konference
Torsdag den 24. august afholdes denne konference om de danske perspektiver og udfordringer i forbindelse med lagring og konvertering af energi. Brintbranchen er med til arrangere dagen sammen med DI Energi, DTU, Innovationsfonden, IDA, og ATV. Det vil blandt andet være muligt at høre mere om Danmarks position inden for energilagring, samt overvære en politisk debat om indspillet til en ny energiaftale. Læs invitationen og programmet her.
14-03-2018 - 16-03-2018
EHEC 2018, Malaga
European Hydrogen Energy Conference (EHEC) holdes i 2018 i Spanien fra den 14.-16.- marts. Konference vil bestå af forskellige sessioner og poster-præsentationer og omhandle relevante aspekter af teknologi globalt. Arrangementet afholdes af the Spanish Hydrogen Association med samarbejde fra European Hydrogen Association, Hydrogen Europe, International Association for Hydrogen Energy og International Journal of Hydrogen Energy. Læs mere her.
24-01-2018 - 25-01-2018
Hydrogen and Energy Fuel Cells Summit, Bruxelles
Den 24. – 25. januar 2018 vil ACI’s Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit finde sted i Bruxelles. Dette to-dages event vil bringe vigtige industrielle interessenter fra alle dele af hydrogen industrien sammen til en debat om de fornødne økonomiske og infrastrukturelle innovationer for fremtidens bæredygtige energi. Læs mere om arrangementet her.
15-11-2017 - 16-11-2017
Future of Biogas Europe 2017, London
Den 15.-16. november 2017 afholdes Future of Biogas Europe 2017 Summit i London. Dette todages event skal bringe producenter og udviklere fra teknologi-, landbrugs-, energi- og fødevareindustrien, der alle påvirkes af udviklingen af biogas. Der vil være forskellige præsentationer og adskillige diskussioner administreret.  Læs mere her. Se programmet for eventet her.
28-08-2017 - 30-08-2017
CHFCE 2017, Kina
China International Hydrogen and Fuel Cell Conference & Exhibition (CHFCE) 2017 arrangeres af China Machinery Industry Federation med en række andre medarrangører og afholdes den 28.-30. august 2017. Læs mere om arrangementet her.
14-08-2017 - 18-08-2017
GasAkademin, Vara
GasAkademin er en sommerskole organiseret af Energiforsk i samarbejde med gas industrien samt universiteter i Sverige, Danmark og Norge. I løbet af en uge vil PhD studerende og ingeniører have muligheden for at lære mere om produktionen, transporten og brugen af gas. Læs mere her.