23-10-2019 - 24-10-2019
International Hydrogen Symposium, Hamburg
Den 23-24 afholdes der i det nordtyske handelskammer brintsymposium. Læs mere og tilmeld dig her.
22-01-2020 - 22-01-2020
FutureGas Closing Conference
FutureGas projektet afholder afslutningskonference på Christiansborg denne dag. Husk at skriv det i kalenderen og hold dig opdateret her.
25-10-2019 - 25-10-2019
Hydrogen for Clean Transport Hamburg
Den 25. september 2019 holder Hydrogen Mobility Europe (H2ME) projektet sin årlige konference, der sætter fokus på brint til transport. Læs mere og tilmeld dig her.
19-09-2019 - 19-09-2019
Nordic view on new energy storage technologies
Konference: Nordic view on new energy storage technologies “What is the role of hydrogen and new storage technologies in decarbonising the energy systems?” DI H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V Du kan læse mere om konferencen her.
17-10-2019 - 18-10-2019
Wind Meets Gas
North Sea Energy & the Hydrogen Economy: a Pentalateral Perspective 17.18. oktober, Groningen, Holland. https://www.windmeetsgas.com/ 
28-08-2019 - 28-08-2019
AIWAYS i København
På turen fra Kina til Tyskland lander AIWAYS U5 SUV i København, inden den sidste strækning mod Tyskland påbegyndes.
04-09-2019 - 04-09-2019
Energidag 2019
Energidag 2019 d. 4. september Den nye klimamålsætning er 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren – på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører – fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne. Danmark står helt i front på rejsen mod at nå 100 % vedvarende energi i energisystemet – nu skal vi vise det. Energidag 2019 sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front? Se programmet og tilmeld dig på www.energidag.dk
19-11-2019 - 19-11-2019
DBBD 2019
Igen i år afholder Brintbranchen den Danske Brint- og Brændselscelledag – og igen i år foregår det i rammerne hos SDU i Odense, d. 19. november. Du kan holde dig opdateret på program m.m. her.
30-04-2019 - 30-04-2019
Lancering brinttaxaer København
Det bliver snart lettere for de københavnske taxapassagerer at vælge en bæredygtig variant, når de prajer en taxa. Taxaselskabet DRIVR har investeret i otte nye brinttaxaer, der skal indgå i deres flåde. Disse taxaer er første skridt på vejen mod en omstilling af taxabranchen, der følger af regeringens initiativer på området. For at markere lanceringen af de nye taxaer, inviterer Brintbranchen til et event på Refshaleøen, hvor der vil være taler af Transportminister, Ole Birk Olesen, adm. direktør i Toyota Danmark, Frank Okoisor og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. Arrangementet finder sted d. 30. april kl. 11.00-11-30 på kajen bag Refshaleøens Ejendomsselskab, Refshalevej 151.
03-07-2019 - 05-07-2019
Konference i Hydrogenteknologi – 7. Wasserstofftag 2019, Tyskland
WFG arrangerer i samarbejde med DLR denne årlige konference, der er en væsentlig platform og et forum for vidensudveksling mellem aktører og interessenter i hydrogen- og brændselscelleteknologi. Forskere og repræsentanter fra bilindustrien, energi-, brint- og projektudviklingssektoren og universiteter fra hele Tyskland mødes og diskuterer aktuelle udviklinger og tendenser med henblik på brint som en energikilde og som et led i sektorsammenkobling. Ud over specialforedragene vil der også blive tilbudt et “brintmarked”, hvor virksomheder kan udvise deres kernekompetencer og produkter. Dato: Onsdag, 3. juli, 2019 – kl . 11:00 to Fredag, 5. juli, 2019 – kl . 14:00 Sted: DLR-Forum für Raumfahrtantriebe, Langer Grund, 74239 Hardthausen, Tyskland Læs mere her
16-09-2019 - 27-09-2019
Joint European Summer School on fuel cell, electrolyzer and battery technologies 2019
Joint European Summer School on fuel cell, electrolyzer and battery technologies 2019 Athens 16-20 and 23-27 September, 2019 Week 1: Introductory Classes Week 2: Advanced Classes Læs mere her
09-06-2019 - 13-06-2019
ICE 2019 Conference, Norge
Efter en succesfuld elektrolysekonference i København i 2017, afholdes 2nd International Conference on Electrolysis 2019 til juni i Loen i Norge. Om arrangementet skrives bl.a.: “The research in all aspects of electrolysis for energy conversion and storage is growing rapidly. Demonstration and commercial installation of electrolysers coupled with renewable energy sources have grown from sub-MW installations a few years ago to tens of MW today. There is an increased recognition and awareness that the conversion of electrical energy to storable chemicals and fuels is an inevitable part of the green transition from a fossil based to a sustainable energy system.” Læs mere her
10-07-2019 - 11-07-2019
US Hydrogen and Fuel Cells Energy Summit, Boston
Læs om arrangementet her
16-05-2019 - 17-05-2019
24H Hydrogen Challenge
Fra den 16.-17. maj afholder Expedie.nl for fjerde gang 24Hours Hydrogen Challenge! Det går simpelthen ud på, at hold på 3-4 personer kører gennem Europa i 24 timer i en brintbil. Hvert hold formulerer deres egen strategi for at samle det højest antal point. Det hold med flest point, som når mål i tide, vinder. Man får bl.a. point for følgende: 1 point pr. kørt km 50 point pr. besøgt brinttankstation 150 point for hvert land man besøger Det sjoveste foto Læs mere her
30-04-2019 - 30-04-2019
Infomøde om InnoBooster, Højbjerg
Har du en god idé til  et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne. Og kræver idéen, at din virksomhed får tilført ny viden udefra, f.eks. gennem et samarbejde med en videninstitution, et privat udviklingshus eller ved at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer? Så kan det være relevant at søge en investering via Innovationsfondens InnoBooster-program. Kom med til infomøde hos Stibo A/S i Østjylland den 30. april 2019 kl. 15.00, hvor du kan få mere at vide om dine muligheder i forhold til InnoBooster samt sparring på din konkrete ide. Dette arrangement er målrettet virksomheder med mere end 20 mio. kr. i omsætning eller mere end 20 medarbejdere. Mindre virksomheder og starts-ups er dog også velkomne. Mødet er arrangeret af Innovationsfonden og Erhvervshus Midtjylland. Læs mere her.
29-04-2019 - 29-04-2019
Energikonferencen Esbjerg 2019
Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for femte gang den nationale Energikonference Esbjerg 2019 – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål. Hvordan ser fremtidens energiforsyning ud? Hvad er mulighederne og udfordringerne? Det kræver politisk mod, teknologi, udvikling og højtuddannede specialister at ramme plet. Den kommende energipolitik er blandt emnerne på energikonferencen 2019. Læs mere her.
23-05-2019 - 23-05-2019
Energiens Topmøde – Next Step, København
Hvordan gør vi politiske energi- og klimavisioner til virkelighed? Hvordan ser globale virksomheders energiprofiler ud i 2030? Hvordan får vi danskerne engageret i fremtidens grønne energiforbrug? Det er spørgsmål, der vil blive taget op på Energiens Topmøde den 23. maj i TAP1 i København. Tre internationale topchefer vil give deres bud på, hvordan deres transportvirksomheder ser ud i 2030. Derudover vil det blive diskuteret, hvordan vi får danskerne og lokalpolitikerne til at bakke op om den grønne omstilling. Læs mere her.
22-05-2019 - 23-05-2019
Gastekniske Dage 2019, Billund
Gastekniske Dage bliver afholdt hvert  år i maj.  Den tekniske konference strækker sig over to dage og består af ca. 50 indlæg og en gasteknisk udstilling. På konferencen er der en række faste emner som grøn omstilling, biogas, gas til transport, kraftvarme og industri, gasinstallationer, fremtidens installationer, gasmålere og -afregning, gastransmission og -distribution. Læs mere her.
06-03-2019 - 06-03-2019
Hydrogen safety – liquid hydrogen workshop, Bergen
Læs mere her
08-05-2019 - 09-05-2019
Digital Utilities Europe 2019
Denne konference sætter fokus på udfordringerne ved digitalisering. Den finder sted over to dage i London, og den vil blandt andet omhandle energisystemer og infrastruktur. Læs mere her
21-03-2019 - 23-01-2019
Grøn Transport 2019, Herning
Den 21.-23. marts afholdes transportmesse i Herning. Her vil der blive sat fokus på, hvordan udviklingen skal forme sig for transporten i den grønne omstilling. Både folketingets politikere, kommuner, private transportører og energiselskaber står over for vanskelige beslutninger, når de skal investere i såvel køretøjer som energiinfrastruktur. Konferencen handler således om bæredygtige drivmidler og vil give et overblik over både aktuelle muligheder, og hvad fremtiden byder på inden for udviklingen af grønne drivmidler, infrastruktur og køretøjer, primært inden for kollektiv trafik, affaldskørsel og citydistribuering. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, vil være at finde på talerstolen torsdag den 21. marts med en række andre nøglepersoner, som vil præsentere under overskriften “Hvad skal til for at gøre transporten grønnere i Danmark – hvordan bruges den grønne transportstøtte og klimaplanen bedst muligt?”. Læs mere her.
10-04-2019 - 10-04-2019
Brintbranchens Årsdag 2019
Traditionen tro byder Brintbranchen i april velkommen til vores årsdag – denne gang den 10. april. I år har vi glæden af at holde arrangementet som en energikonference i Fællessalen på Christiansborg. Under titlen ”Vækst via den grønne omstilling – bæredygtighed og eksporteventyr” skal vi fokusere på de potentialer, der ligger i en stærkere integration af brint i alle dele af energisystemet. Programmet kan ses her og byder blandt andre på disse talere: Lars Christian Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister (V) Thomas Egebo, Administrerende direktør i Energinet Jens Sprotte, Costumer Director i Alstom Tejs Laustsen Jensen, Direktør i Brintbranchen Arrangementet er gratis og åbent for alle, men tilmelding er krævet og kan gøres her: var captainformCustomVars = {}; var captainformThemeStyle = {}; var append_element = append_element || function(e){if(void 0==e)return!1;if(!("elementType"in e))return!1;var n=null;if(n=e.following?e.following.parentElement:e.inside?e.inside:e.replacing?e.replacing.parentElement:"script"==e.elementType?document.head:document.body,null==n)return!1;var l=document.createElement(e.elementType);delete e.elementType,l=jQuery.extend(l,e),e.replacing?n.replaceChild(l,e.replacing):n.appendChild(l)}; var captainformDomReady = captainformDomReady || function(e){var t=!1,n=function(){document.addEventListener?(document.removeEventListener("DOMContentLoaded",d),window.removeEventListener("load",d)):(document.detachEvent("onreadystatechange",d),window.detachEvent("onload",d))},d=function(){t||!document.addEventListener&&"load"!==event.type&&"complete"!==document.readyState||(t=!0,n(),e())};if("complete"===document.readyState)e();else if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",d),window.addEventListener("load",d);else{document.attachEvent("onreadystatechange",d),window.attachEvent("onload",d);var o=!1;try{o=null==window.frameElement&&document.documentElement}catch(a){}o&&o.doScroll&&!function c(){if(!t){try{o.doScroll("left")}catch(d){return setTimeout(c,50)}t=!0,n(),e()}}()}}; var readyStateOverflowInterval; captainformDomReady(function() { if (document.getElementById('captainform_js_global_vars') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_js_global_vars", textContent: 'var frmRef=""; try { frmRef=window.top.location.href; } catch(err) {}; var captainform_servicedomain="app.captainform.com";var cfJsHost = "https://";', }); } try { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } catch(e) { console.warn('[CaptainForm] Clear readyStateOverflowInterval error'); } readyStateOverflowInterval = setInterval(function () { try { var elements = ['html', 'body']; var foundElementWithOverflowHidden = false; jQuery(elements).each(function (index, element) { if (jQuery(element).css('overflow-y') == 'hidden') { foundElementWithOverflowHidden = true; if(jQuery(element).height() > jQuery('window').height()){ jQuery(window).resize(); } } if(!foundElementWithOverflowHidden) { clearInterval(readyStateOverflowInterval); } }); } catch (e) { console.warn('[CaptainForm] Overflow check error'); } }, 300); }); captainformCustomVars['1256708'] = ''; captainformThemeStyle['1256708'] = ''; captainformDomReady(function () { if (document.getElementById('captainform_easyxdmjs') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "captainform_easyxdmjs", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/includes/easyXDM.min.js", }); } if (document.getElementById('iframeresizer_embedding_system') == null) { append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "iframeresizer_embedding_system", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/modules/captainform/js/iframe_resizer/3.5/iframeResizer.min.js", }); } append_element({ elementType: "script", type: "text/javascript", id: "jsform-1256708", src: cfJsHost + captainform_servicedomain + "/jsform-1256708.js?" + captainformCustomVars['1256708'] + captainformThemeStyle['1256708'], replacing: document.getElementById("1256708"), }); });
18-12-2018 - 19-12-2018
Internationalt samarbejde om brint, Oslo
IEA Hydrogen og IEA ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Program) forbereder et nyt samarbejde om brint, idet der både internt i IEA og i energibranchen generelt er stor efterspørgsel på brint-teknologidata. Der holdes indledende møde om det nye samarbejde hos IFV i Oslo d. 18.-19. december, hvor det også er muligt at deltage online. Se dagsorden for mødet her Kontakt Jan Jensen, DGC, (DK medlem af IEA Hydrogen) tlf. 4040 4614 eller jkj@dgc.dk, såfremt du er interesseret i mødet.
23-01-2019 - 24-01-2019
Energy Storage 2019, Bruxelles
ACIs niende konference om energi og lagring finder sted i Bruxelles i Belgien. I løbet af de to dage arrangementet varer, vil det være muligt at blive klogere på forskellige emner inden for energilagring, tekniske udviklinger, lagring med lavere CO2-udledninger og andre opdateringer fra den seneste udvikling i sektoren. Læs mere her.  
12-02-2019 - 12-02-2019
HPEM2GAS Final Event
Tirsdag den 12. februar 2019 afholdes afslutningskonferencen for HPEM2GAS i Emden. Ewii Fuel Cells, som er deltagere i projektet, vil på denne temadag opstille deres elektrolysator felt-enhed. Projektet er støttet af FCH JU. Læs mere her
15-11-2018 - 15-11-2018
Årets Gaskonference 2018
Den 15. november afholdes Årets Gaskonference 2018 på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Temaet for Årets Gaskonference 2018 er Gassen i det grønne energisystem.  Dagen er delt op i 3 (faglige) blokke: EU og det store billede, hvor bl.a. polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys vil fortælle om Polens gasstrategi, DK i dag, hvor Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts holder et indlæg om gassens rolle i Danmarks fremtidige energisystem og DK i 2035+, hvor professor Poul Erik Morthorst vil fremlægge nogle af de første resultater fra projektet FutureGas. Dagen slutter med tapas og mulighed for at netværke med kollegaer fra branchen. Læs mere her.
27-11-2018 - 28-11-2018
Buskonference, Köln
Den 27.-28. november afholdes Zero Emission Bus Conference i Köln. Konferencen fokuserer på at sikre et grønt transportnetværk i europæiske byer. Interessenter fra industrien og politiske beslutningstagere mødes på konferencen for at diskutere brintdrevner busser og elbusser. Læs mere her.
10-09-2018 - 10-08-2018
Workshop om electrofuels, Bruxelles
Den 10. september arrangerer Det Internationale Energiagentur (IEA) og EU en workshop, hvor formålet er at diskutere den potentielle rolle for electrofuels i en energisektor uden fossile brændsler. Flere emner vil blive taget op, herunder omkostninger, produktion, bæredygtighed og udfordringer. Dagen varer fra 8.30 til 17.30 Læs mere her.
12-09-2018 - 12-09-2018
Energidag, Aalborg
Den 12. september afholdes Energidag i Aalborg Kongres og Kultur Center. På dagen stiller House of Energy i samarbejde med en lang række partnere skarpt på det integrerede energisystem. Der vil være en række parallelle sessioner, hvor der arbejdes i dybden med forskellige problemstillinger og udfordringer inden for energieffektivisering, fjernvarme, grønne gasser og vindenergi. Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, modererer en session under overskriften “Grønne gasser – Gas som enabler”. Her vil blandt andre Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet fortælle om Electro fuels fra vindenergi og opsamlet CO2. Læs mere og tilmeld dig her.
25-09-2018 - 25-09-2018
HyLAW Minikonference, København
Den 25. september kl. 13.00-16.00 afholder Brintbranchen en minikonference, hvor resultaterne fra det europæiske projekt HyLAW præsenteres. Programmet offentliggøres i starten af august her på denne side. Frist for tilmelding er 14. september. Du tilmelder dig ved at udfylde nedenstående formular. Der vil blive sendt en kvittering for tilmeldingen til den indtastede email-adresse – vær opmærksom på, at den kan ende i dit spam-filter. Se programmet her.       Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe  
19-11-2018 - 19-11-2018
Den danske brint- og brændselscelledag 2018
Den 19. november inviterer Brintbranchen – i samarbejde med Syddansk Universitet og støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP – til Den danske brint og brændselscelledag. Det er 3. gang arrangementet, som plejer at tiltrække 80-90 deltagere fra såvel forskningsverdenen som industrien, bliver afholdt. Læs mere her.
07-11-2018 - 08-11-2018
Future of Biogas Europe 2018, London
Denne konference om biogas finder sted i London den 7.-8. november. Emnerne, der præsenteres på konferencen, strækker sig bredt og vil bla. omhandle transportsektoren, indføring i gasnettet, opgraderingsteknologier, landbrug og fødevareindustrien. Læs mere her.
09-10-2018 - 10-10-2018
HFC Nordic, Island
Endnu engang afholdes Nordic Hydrogen and Fuel Cell Conference og finder i år sted d. 9. – 10. oktober i Reykjavík, Island. På programmet er flere vigtige aktører inden for brint og brændselsceller – blandt andre Nel Hydrogen, Hyundai og Toyota. Derudover vil der også være et oplæg fra Brintbranchen. Verdens første kommercielle brinttankstation blev bygget i 2003 i Island, og i 2018 vil der, som et led i H2ME-2 projektet, blive bygget tre nye stationer i samarbejde med Nel, som et led i H2ME-2 projektet. Du kan læse invitationen her, og desuden se programmet for begge dage her. Tilmelding er nu åben.  
14-06-2018 - 17-06-2018
Folkemødet 2018, Bornholm
Brintbranchen har i år planlagt et meget travlt program for Folkemødet. Brintbranchen er arrangør eller medarrangør på hele 4 programmer torsdag, fredag og lørdag. Igen i år vil Brintbranchen have brintbiler med på Folkemødet og diskutere fremtidens transportløsninger. I år vil de fire arrangementer tager udgangspunkt i flere af de projekter som Brintbranchen er partnere i. Se tidsplanen her: Tidspunkt Arrangement Torsdag d. 14. juni 2018: kl. 13:00 – 14:00 H2ME2 arrangement: Mød Jesper Theilgaard som vil interviewe brintbilister Fredag d. 15. juni 2018: kl. 09:00 – 10:00  HyLAW arrangement: Når bureaukrati sætter en stopper for den grønne omstilling Fredag d. 15. juni  2018: kl. 13:30 – 14:30 FutureGas arrangement: Fremtidens helte – mød de grønne forskere Lørdag d. 16. juni 2018: kl. 15:00 – 16:00 FutureGas arrangement: Er gas en del af den grønne omstilling? Se mere om vores program på Folkemødet 2018 her.
13-08-2018 - 17-08-2018
GasAkademin 2018 – summer school, Malmö
Energiforsk arrangerer i samarbejde med gasindustrien og universiteter i Danmark, Norge og Sverige, GasAkademin 2018 i Malmö. Denne “summer school” finder sted den 13.-17. august og byder på en blanding af forelæsninger, diskussioner og øvelser, som alle sammen handler om gas i energisystemet. Det er således en glimrende mulighed for at blive klogere på transport, brug og produktion af gas sammen med andre ingeniører, forskere og PhD’er. Derudover vil der være site visits til virksomheder og produktionssteder. GasAkademin er en oplagt mulighed for at udvide sit netværk og møde andre forskere og professionelle fra Scandinavien. Læs mere og tilmeld dig her.
09-04-2018 - 09-04-2018
DTU Energikonference, København
Energi- og forskningspolitisk konference, hvor fokus vil være på hvilke forventninger der er til energiaftalen samt hvilken rolle energiforskningen får. Se program og mulighed for tilmelding her.
22-05-2018 - 22-05-2018
Hydrogen Trains – An Effective Alternative to Rail Electrification?, Edinburgh
Der afholdes d. 22. maj 2018 en brint-workshop med fokus på brint til toge. Dette kommer i forbindelse med at togindustrien i Skotland og UK har fået øjnene op for alternative brændsler. Du kan læse mere om arrangementet her.
03-10-2018 - 03-10-2018
Maritim brintkonference, Florø
We invite you to a conference about tidal, wave- and wind power, maritime hydrogen technology and off grid energy systems in Florø. The event will be a great opportunity for insight, networking and developing new projects together with Norwegian and international partners. Find further information here.
17-10-2018 - 18-10-2018
Power2Gas Konference, København
Power2Gas Conference, taking place on 17-18 October 2018 in Copenhagen, will bring together major stakeholders from the industry to explore the latest developments related to this technology. Find more information on the website or in the brochure. 
07-05-2018 - 07-05-2018
Power-to-Gas, Tyskland
Mandag d. 7. maj 2018, vil Power-to-Gas industri klyngen Flanders organisere en international Power-to-Gas konference, som vil blive afholdt i Antwerp. Konferencen vil bestå af præsentationer om de seneste teknologier samt internationale erfaringer med power-to-gas, hvor fokus primært vil være ved forskellige aspekter som brintproduktion, -lagring, transport, legalisering og dets rolle i det fremtidige energisystemer. Blandt talerne er fx: Siemens, Hydrogenics, FCH-JU, TU Delft, Hydrogenious, EASE, Terranova SOlar, Total og Hydrogen Europe.  Se mere her.
08-05-2018 - 09-05-2018
Gastekniske Dage, Billund
Der er nu åbent for tilmelding til Gastekniske Dage Der er  netop åbnet for tilmelding til Gastekniske Dage, der finder sted den 8. – 9. maj på Hotel Legoland i Billund. Der er her planlagt 47 faglige indlæg. På programmet er blandt andet: ·         Hybridløsninger/Smart Energy ·         Strategi for Biogasbrancheforeningen ·         ECOTEST-projektet ·         Flexgas II ·         Ny trykprøvningsprocedure 4/7 bar ·         Hvordan favner et traditionelt benzinselskab nye brændselstyper ·         Posterudstilling om FutureGas-projektet Du kan tilmelde dig som konferencedeltager, udstiller eller sponsor via dette link. På www.danskgasforening.dk finder du yderligere information om udstillingen, sponsorater og konferencen som helhed.
24-10-2018 - 26-10-2018
Energy Storage, Belgien
Energy Storage Global Conference 2018 er en unik mulighed for industri, forskning og beslutningstagere til at udveksle synspunkter på problemerne ved lagrings-sektoren. Repræsentanter fra overalt på kloden vil samles til denne tre-dages konference, hvor diskussioner angående energilagrings-teknologier, -reguleringer og udvikling samt om det fremtidige marked for lagring, vil finde sted. Du kan læse mere om arrangementet her.
04-04-2018 - 05-04-2018
HyVolution, Paris
HyVolution takes places in Parc Floral de Paris and is an event, where exhibitions shows the innovative and emerging solutions for several European decision makers and project initiators. It is a two day event with around 40 exhibitors, 350 business meetings and approximately 800 participants. Find more on their website here.
17-04-2018 - 17-04-2018
FCB Brintbus-Workshop, Oslo
Norsk Hydrogenforum arrangerer i samarbejde med NEL Hydrogen, Ballard og Hydrogen Valley (DK) en brintbus-konference i Oslo d. 17. april. Arrangementet følger efter et tilsvarende arrangement for danske aktører i København i fjor, der havde stor succes. Læs mere her.
28-02-2018 - 02-03-2018
FC EXPO, Tokyo
Asiens ledende brint- og brændselscellemesse   FX EXPO i Tokyo, som finder sted d. 28. feb – 2. marts 2018 er det store mødested for brint- og brændselscelleaktiviteter i Japan og den asiatiske brintindustri, men messen vokser sig stadig større og har en bred deltagelse af europæiske og amerikanske aktører. Se konferenceprogrammet og læs mere her.
06-02-2018 - 07-02-2018
Norsk brintsymposium, Odda/Tyssedal
Tag del i brintfremtiden Norge har store muligheder for at blive en global aktør inden for det voksende brintmarked – både som brintproducent og teknologileverandør. Men når der snakkes brint, hvad sker der så egentlig? Symposiet ønsker at lægge sted til gode og konkrete diskussioner angående brintmulighederne i Norge med Vestlandet som udgangspunkt. Her vil de primære fokuspunkter være Hvordan tager Norge en god position? Hvilken rolle bør Norge tage? Hvilke brancher bør Norge satse på? Hvordan bygger man norsk kompetence på brintproduktion, -teknologi og implementering af brintløsninger? Alt dette samles symposiummet i Odda, hvor man kan få indsigt og være en del af diskussioner om Norges fremskridt indenfor brint-branchen. Læs mere om arrangementet her.
14-05-2018 - 15-05-2018
Brintkonference: “Etablering og støtte af brint distributionskæden”, Trondheim
Denne 2-dages internationale brint- og brændselscelle konference, som finder sted d. 14-15 maj 2018, er organiseret af de nordiske lande og vil skabe fokus på diskussioner om etablering og støtte af brint og brintenergiens forsynings- og distributionskæde. Der vil i løbet af konferencen være stor fokus på erfaringer, muligheder, trusler og andet ved  brint- og brændselscelle teknologierne. Dette vil foregå ved en række præsentationer/foredag. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.
21-05-2018 - 25-05-2018
Nordic Clean Energy Week, Malmö
At the end of May 2018, member countries of the organization Clean Energy Ministerial (CEM) and Mission Innovation (MI) will meet in order to accelerate the green transition. Parallel with the high-level CEM9/MI3 meetings, several energy conferences, meetings and other side events will take place in the Öresund Region and create a Nordic Clean Energy Week. Read more here.
08-02-2018 - 08-02-2018
Energikonference, CEPOS, København
Folketinget skal i den kommende tid forhandle en ny energiaftale til erstatning af den nuværende. Energipolitikken er samtidig ved at flytte over på finansloven. Den kommende aftale kan få stor betydning for såvel energiforsyning, klimapolitik som dansk økonomi. CEPOS inviterer til en konference om den kommende energiaftale fra 12:00-16.00 den 8. februar 2018 i Fællessalen på Christiansborg. Læs mere her.
05-02-2018 - 05-02-2018
Brint frem for biomasse i energisystemet?, Christiansborg
Ingeniørforeningen IDA og Enhedslisten afholder energikonference om brugen af brint i energisystemet. Hvor er vi teknologisk, og hvad der skal til for at brintteknologien kan bidrage til en effektiv grøn omlægning af det danske energisystem? Læs mere her.
30-01-2018 - 31-01-2018
Informationsmøder i Aarhus og København om støttemuligheder
Save the date: Kom og hør om muligheder for finansiering af nye energiløsninger i 2018, når DI Energi, Dansk Energi, EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden inviterer til informationsmøde i Aarhus og København den 30. og 31. januar 2018. Læs mere her.
23-04-2018 - 27-04-2018
Hannovermessen, H2FC – verdens største brintmesse, Tyskland
Hannovermessen modtager årligt 200.000 besøgende med 6000 udstillinger, hvor brint-delen har 150 udstillinger fra over 20 lande. Samtidig findes et Ride&Drive område udenfor messehallen, hvor man kan prøvekøre aktuelle og kommende brintbiler. Udover “almene” og tekniske præsentationer, afholde 150 livstreamede interviews og præsentationer omkring det seneste indenfor teknologiudviklingen. Læs mere om arrangementet her.
18-04-2018 - 18-04-2018
Brintbranchens årsdag 2018, Aalborg
Brintbranchens Årsdag 2018 bliver afholdt den 18. april 2018, 09.30 – 15.00 hos SerEnergy i Aalborg. Læs mere i Save the date her.
06-12-2017 - 07-12-2017
Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference
The Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference provides an arena for national stakeholders to meet and learn from each other in order to be able to develop and promote transnational solutions for these challenges. Find the invitation and sign up, when registration opens, here.
14-03-2018 - 14-03-2018
Delivering the clean growth plan: transition to a low carbon economy, London
This timely conference will explore the new government strategies to reduce emissions, secure energy supplies and drive sustainable, clean growth in a low carbon economy. It will take place on Wednesday the 14th of March 2018 at America Square Conference Centre in London. Benefits of attending: Explore the frontier low carbon technology, research and innovation across domestic heat, transport and industrial energy use. Learn how hydrogen fuel cell and Carbon Capture and Storage (CCS) technology can help the UK reduce its carbon emissions. Clarity on new policy frameworks such as the clean growth plan that will detail emission reduction plans and government strategic investment in innovation. Gain a greater understanding of the opportunities to reduce the costs of achieving low carbon goals. Expert analysis of how the UK can capitalise on its strengths in the energy industries and win a substantial share of global markets. Learn more about the long-term vision for the UK to deliver a more resource efficient energy market. Update on commitment of £600m investment in low emission vehicles and progress the UK Government plans to ban the sale of new diesel and petrol cars by 2040. Take advantage of knowledge sharing, professional networking and contribute to wider thinking about higher education and research. Gain the maximum number of 6 CPD points. Read more and book your ticket here.
22-11-2017 - 24-11-2017
FCH JU Programme Review Days
Den 22. – 24. november er der de årligt tilbagevendende Program Review Days i FCH JU Regi. Læs mere her.
16-11-2017 - 16-11-2017
FutureGas Workshop
Se programmet & save the date her. Læs mere om FutureGas projektet her. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Invitation til FG Workshop Hvad kommer til at drive fremtidens godstransport? Dette er et central spørgsmål, når det kommer til at sænke co2-emissioner såvel som partikelforurening både indenfor shipping og landtransport. Vi ser allerede de første skibe, der sejler på LNG (liquid natural gas), methanol og batterier og alternative drivformer vinder også indpas til biler, busser og lastbiler. Der er dog stadig mange spørgsmål, der er behov for, at vi adresserer angående infrastruktur, miljømæssige påvirkninger og økonomiske kalkuler. Partnerne bag FutureGas projektet er glade for at stille skarpt på nogle af disse emner til en halvdagskonference i Energiens Hus: 16. november, 2017 12.30 – 16.30 i Energiens Hus Tilmeld dig på mail til Brintbranchen rfa@brintbranchen.dk  
11-10-2017 - 11-10-2017
Fuel Cell micro-Cogeneration: Generating Sustainable Heat and Power for your Home, Brussels
ene.field og PACE partnere inviterer til et arrangement, hvor der vises de nyeste smart energiløsninger til private hjem. Her kan man bl.a. møde repræsentanter fra industrien og forskningsinstitutterne inden for brændselcelle-teknologier og engagere sig i debatter om hvordan denne teknologi effektivt kan skabe varme og elektricitet i hjemmet. Eventet holdes i samarbejde med bl.a. Ballard, DTU og Hydrogen Europe. Læs mere om eventet her.                                          
09-09-2017 - 16-09-2017
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017
Aalborg Bæredygtighedsfestival viser de mange bæredygtige tiltag frem, der foregår rundt omkring i Aalborg Kommune. Formålet med Bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange lokale initiativer, der findes inden for bæredygtighed samt inspirere til en mere bæredygtig adfærd blandt aalborgenserne. Der vil bl.a. være oplæg fra flere bæredygtige virksomheder samt andre interessante tiltag, til at promovere brugen af bæredygtighed i dagligdagen. Læs mere om arrangementet og find programmet her.
28-11-2017 - 28-11-2017
Den danske brint- og brændselscelledag 2017
Kom med til Den danske brint- og brændselscelledag 2017 Det er den 28. november 2017 og bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense. Arrangementet er fra 10.00 – 16.00 og vil bestå af oplæg fra projektlederne fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil også komme indlæg fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP samt være en postersession, hvor en lang række af de projekter, der har fået støtte indenfor nyere tid vil fremvise deres projekt. Bag Den danske brint- og brændselscelledag står EUDP, Innovationsfonden, SDU og Brintbranchen. Vi vil i den kommende tid arbejde på programmet. Find Save the Date og det foreløbige rå program her Save the date DBBD 2017 For mere information kontakt sun@brintbranchen.dk
08-11-2017 - 09-11-2017
Biogas2020
Den 8. til 9. november løber Skandinaviens Biogaskonference 2017 af stablen i Kulturcenter Limfjord i Skive. De to dage vil være en spændende blanding af oplæg, udstillere, match-making sessioner, field visits, studieture og masser af netværkingsmuligheder med aktører fra hele biogassens værdikæde. I løbet af de to dage vil flere af Brintbranchens medlemmer deltage med spændende oplæg. Biogaskonferencen arrangeres af Energibyen Skive som en del af det Interreg finansierede projekt Biogas2020. Læs mere og tilmeld dig her.
18-09-2017 - 18-09-2017
2030-klimamål, De bedste løsninger for transport, opvarmning og landbrug
Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer inviterer til konference 18. september om 2030-klimamålene. Læs mere og tilmeld dig her.
18-09-2017 - 18-09-2017
Energinet, Strategikonference
De gamle grænser viskes ud, og energibranchen ser ind i en fremtid med større krav til samarbejde. Nye internationale partnerskaber ser dagens lys, og samarbejde om innovation og co-creation er vigtigere end nogensinde. Men hvordan ruster energisektoren sig til en fremtid, hvor internationalisering og digitalisering skruer op for både tempo og kompleksitet? Det er spørgsmålene, når Energinet inviterer alle interesserede med til en spændende og sjov dag, fyldt med perspektiver på den grænseløse energi. Vi glæder os til at se dig! Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmeldingsfrist 4. september. Læs mere her.
22-09-2017 - 22-09-2017
Hydrogen for clean transport
Den 22. september er der afslutningskonference på projektet HyFIVE i Bruxelles. Konferencen er samtidigt det officielle startskud til projektet H2ME2, der ligeledes arbejder med at fremme brint- og brændselscelleløsninger i transportsektoren i Europa. Læs mere og tilmeld jer her
12-09-2017 - 12-09-2017
FCB CPH17
Danmarks første brintbus-event. Det er den 12. september 12.30 – 17.00. Læs mere her. Send mail til sun@brintbranchen.dk hvis du ønsker at tilmelde dig.
13-09-2017 - 13-09-2017
Brintbiler.dks Årsdag 2017
I år afholder Brintbranchen Brintbiler.dks Årsdag i Kødbyen på Vesterbro i København. Kom og se de forskellige typer biler, der kører på de danske veje fra Toyota, Honda og Hyundai. Det er den 13. september 10.00 – 13.00 Tilmeld dig her  
24-08-2017 - 24-08-2017
Energipolitisk konference
Torsdag den 24. august afholdes denne konference om de danske perspektiver og udfordringer i forbindelse med lagring og konvertering af energi. Brintbranchen er med til arrangere dagen sammen med DI Energi, DTU, Innovationsfonden, IDA, og ATV. Det vil blandt andet være muligt at høre mere om Danmarks position inden for energilagring, samt overvære en politisk debat om indspillet til en ny energiaftale. Læs invitationen og programmet her.
14-03-2018 - 16-03-2018
EHEC 2018, Malaga
European Hydrogen Energy Conference (EHEC) holdes i 2018 i Spanien fra den 14.-16.- marts. Konference vil bestå af forskellige sessioner og poster-præsentationer og omhandle relevante aspekter af teknologi globalt. Arrangementet afholdes af the Spanish Hydrogen Association med samarbejde fra European Hydrogen Association, Hydrogen Europe, International Association for Hydrogen Energy og International Journal of Hydrogen Energy. Læs mere her.
24-01-2018 - 25-01-2018
Hydrogen and Energy Fuel Cells Summit, Bruxelles
Den 24. – 25. januar 2018 vil ACI’s Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit finde sted i Bruxelles. Dette to-dages event vil bringe vigtige industrielle interessenter fra alle dele af hydrogen industrien sammen til en debat om de fornødne økonomiske og infrastrukturelle innovationer for fremtidens bæredygtige energi. Læs mere om arrangementet her.
15-11-2017 - 16-11-2017
Future of Biogas Europe 2017, London
Den 15.-16. november 2017 afholdes Future of Biogas Europe 2017 Summit i London. Dette todages event skal bringe producenter og udviklere fra teknologi-, landbrugs-, energi- og fødevareindustrien, der alle påvirkes af udviklingen af biogas. Der vil være forskellige præsentationer og adskillige diskussioner administreret.  Læs mere her. Se programmet for eventet her.
28-08-2017 - 30-08-2017
CHFCE 2017, Kina
China International Hydrogen and Fuel Cell Conference & Exhibition (CHFCE) 2017 arrangeres af China Machinery Industry Federation med en række andre medarrangører og afholdes den 28.-30. august 2017. Læs mere om arrangementet her.
14-08-2017 - 18-08-2017
GasAkademin, Vara
GasAkademin er en sommerskole organiseret af Energiforsk i samarbejde med gas industrien samt universiteter i Sverige, Danmark og Norge. I løbet af en uge vil PhD studerende og ingeniører have muligheden for at lære mere om produktionen, transporten og brugen af gas. Læs mere her.