P2X – Strategien for grøn vækst

P2X – strategien for grøn vækst

D. 13. marts, kl. 08.30-14.15 i Fællessalen på Christiansborg
 
P2X er i disse dage på alles læber. Der er bred enighed om, at det bliver et vigtigt element i den grønne omstilling at kunne lagre vores grønne vind- og solenergi. Gennem elektrolyse kan vi omdanne og forfine energien fra vindmøller til højværdiprodukter som brint, ammoniak og metanol og andre elektrofuels, som kan være med til at omstille bl.a. transportsektoren.
 
Der ligger enorme erhvervspotentialer i P2X-dagsordenen, og den danske styrkeposition på vedvarende energi gør det både oplagt og nødvendigt, at Danmark går forrest i udviklingen af fremtidens grønne løsninger – til gavn for både klimaet, erhvervslivet, eksporten og væksten.
 
Derfor er Brintbranchen også glade for at kunne invitere til konference på Christiansborg, hvor politikere, praktikere og eksperter sammen vil diskutere, hvordan P2X kan bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål og samtidigt bidrage til at skabe grøn vækst og erhvervsudvikling.
 
På konferencen kan du bl.a. høre oplæg fra:
Tommy Ahlers – MF, fhv. minister og klimaordfører (V)
Anders Christian Nordstrøm – Vice President for Hydrogen, Ørsted
Noe van Hulst – Hydrogen Envoy at the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy (NL)
Finn Schousboe – Business Manager, Dansk Shell
Steen Harding Hintze – Development Director, Greenlab Skive
Dr. Ulrich Buenger – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Tejs Laustsen Jensen – Direktør, Brintbranchen
 
Der vil også være en paneldebat, hvor du bl.a. kan høre:

Hanne Storm Edlefsen – Strategisk planlægning & elsystemansvar, Energinet
Anne Paulin – klima-, energi,- og forsyningsordfører (S)
Carsten Kissmeyer – energi- og forsyningsordfører (V)
Mai Villadsen – klimaordfører (Ø)
Niels Flemming Hansen – transportordfører (K) 
Signe Munk – klima-, energi,- og forsyningsordfører (SF)
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen

Det endelige program offentliggøres snarest muligt.
 

Grundet overvældende interesse for konferencen, har vi desværre måttet lukke for tilmeldinger for nærværende. Vi har dog oprettet en venteliste, og du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du gerne vil skrives på listen – info@brintbranchen.dk 

Deltagerliste