DBBD 2018

Kom til Den danske brint- og brændselscelledag 2018 d. 19. november på Syddansk Universitet i Odense.

Arrangementet vil vare fra kl. 10:00 – 16:00 og vil bestå af oplæg fra projektlederne fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil også komme indlæg fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP samt være en postersession, hvor en lang række af de projekter, der har fået støtte inden for nyere tid vil fremvise deres projekt.

Bag Den danske brint- og brændselscelledag står EUDP, Innovationsfonden, SDU og Brintbranchen.

Find flere informationer her.

Se det foreløbige program her.