DBBD 2017

Forsknings- og udviklingsprojekter skal formidles for virkeligt at rykke og blive til virkelighed – og derfor afholdt Brintbranchen i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP Den danske brint og brændselscelledag 2017.

Omkring 80 mennesker var samlet den 28. november i Odense for at høre om aktuelle demonstrations- og udviklingsprojekter med støtte fra EUDP og Innovationsfonden.

”Den danske brint og brændselscelledag er en resultatfokuseret dag, hvor vi gerne vil illustrere og tydeliggøre, hvad alle de forskningskroner, der kommer fra EUDP og Innovationsfonden, bliver omsat til. Og så handler dagen om at sprede det glade budskab om, at der faktisk gøres rigtigt gode fremskridt ude i vores virksomheder og forskningsmiljøer”, sagde Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i sin åbning af dagen.

Og virker det så? Her må svaret være ja.

De mange projekter, der var repræsenteret på dagen tegnede et billede af mange forskelligartede landvindinger indenfor brint- og brændselscelleteknologier. Her blev præsenteret projektresultater om alt fra forbedring af brændselscellers levetid til store large-scale projekter, der har banet vej for udvikling af brinttankstationer, der nu eksporteres til hele verden.

Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter

”Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Dagen var en blanding af præsentationer fra scenen og poster-og netværkssessioner, hvor en lang række projekter var med. Dertil var der en update fra støtteprogrammerne og IEA (International Energy Agency).


Find her alle præsentationerne fra dagen.

Introduktion

Tema: Lagring og integration

Wind2H

P2G-BioCat

FutureGas

Tema: Materialer og komponenter

DuraPem IIII

COBRA II

4M Center

Tema: brint og brændselsceller i anvendelse

HyFill-Fast

Teknologimodning af keramiske elektrolysesystemet

CrossCut

Nyt fra programmerne

Nyt fra Innovationsfonden

Nyt fra EUDP

Nyt fra IEA Hydrogen

Nyt fra IEA – Advanced Fuel Cells


Se de forskellige dokumenter fra dagen:

Progam for dagen 

Deltagerliste

Se hele listen over repræsenterede projekter her. 


Billeder fra dagen

 

 

 

 

  

  

 

  

   

   

 


Invitation til DBBD 2017

Kom med til Den danske brint- og brændselscelledag 2017

Det er den 28. november 2017 og bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense.

Arrangementet er fra 10.00 – 16.00 og vil bestå af oplæg fra projektlederne fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil også komme indlæg fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP samt være en postersession, hvor en lang række af de projekter, der har fået støtte indenfor nyere tid vil fremvise deres projekt.

Bag Den danske brint- og brændselscelledag står EUDP, Innovationsfonden, SDU og Brintbranchen.

Se invitation og program til dagen Invitation DBBD 2017.

For mere information kontakt sun@brintbranchen.dk