Partnerskabets årsdag 2016

Tirsdag den 12. april blev Partnerskabet for brint og brændselscellers årsdag afholdt. I år foregik det i Foulum på Aarhus Universitet.

Temaet for dagen var ‘Brint som bindende led’, og der var således fokus på brint i fremtidens energisystem med oplæg om biogas og metanisering. De mange interesserede, der var mødt op, kunne bl.a. høre om vigtigheden af at binde el, gas og varme sammen, og hvordan det skal gøres. Derudover kunne Vestas fortælle om, hvordan de ser synergien mellem vind og brint, og tilhørerne fik også en grunding gennemgang af biogasopgradering

Partnerskabet takker alle deltagere for en hyggelig og spændende dag. På gensyn næste år.

Nedenfor ses billeder fra dagen, og der kan præsentationerne også hentes.

Download programmet for årsdagen

Download programmet her

Præsentationer

Download deltagerlisten her

Samtænkning i centrum

Mulighedernes teknologier

Vejen frem

  • Biomassen er en begrænset ressource – lad os bruge den rigtigt v/ Henrik Wenzel