Partnerskabets årsdag 2015

Partnerskabet for brint og brændselsceller afholdte d. 9. april 2015 den tilbagevendende årsdag. Arrangementet blev på afholdt hos Toyota i Søborg.

Dette års tema var brint i transport under sloganet “Hydrogen paves the road”. Mange interesserede var mødt op til åbningen af brintstationen på Dynamovej 2 i Søborg, hvor vi også havde fornøjelsen af et besøg fra Klima-, energi og bygningsminster, Rasmus Helveg Petersen.

Selskabet fortsatte videre til Partnerskabets årsdag, som bød på spændende indlæg fra producenter, medlemmer og andre aktører inden for udbygning og servicering af brintinfrastruktur. Dagen blev afsluttet med en livlig debat om de nødvendige rammebetingelser for grøn transport.

Nedenfor findes program og præsentationer fra oplægsholdere.

Download programmet og detagerliste for årsdagen

Præsentationer

Brintbilernes introduktion til markedet

Fremtiden for brintinfrastruktur

Hvordan laves forretning på servicering af brintinfrastruktur?

  • v/ Benjamin Berg, Air Liquide Danmark A/S og Copenhagen Hydrogen Network (ikke offentlig tilgængelig)
  • v/ Lars Laursen, Strandmøllen A/S og Danish Hydrogen Fuel A/S (ikke offentlig tilgængelig)

Paneldebat: Hvordan skaber vi de nødvendige rammevilkår for grøn transport?