Der er stor ros fra Brintbranchens til dagens politiske aftale om grøn strøm og varme 2022. Ikke alene vil aftalen kunne levere den altafgørende grønne strøm, den sikrer også, at Danmark gøres til grobund for et nyt, grønt erhvervseventyr på brint og Power-to-X.

Dagens aftale om grøn strøm og varme er en afgørende acceleration af den danske produktion af vedvarende energi, og markerer et historisk skift i dansk klima- og energipolitik. Verden blev for evigt forandret efter Ruslands brutale invasion af Ukraine, og behovet for grøn energi har aldrig været mere presserende – i ikke bare et klimaperspektiv men også sikkerhedspolitisk. Der er derfor stor ros fra Brintbranchen til regeringen og forligskredsen for at tage ansvaret på sig, og sikre at Danmark går forrest i både udvikling og omstilling.  

Den grønne omstilling handler om mere end grøn strøm, og derfor er det glædeligt, at der også i aftalen lægges så stor vægt på udvikling og opskalering af den danske brint- og Power-to-X-produktion (PtX). Ved storskala energikonvertering kan vi få vedvarende energi ind i de sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. De grønne brændsler kan ligeledes afhjælpe behovet for yderligere omkostningsfuld udbygning af elnettet, og repræsenterer store eksportmuligheder til ikke bare Europa men hele verden.  

Det er en stor opgave, vi står overfor, men den betyder reelt, at Danmark nu kan blive en grøn stormagt, der kan levere PtX-brændstoffer til resten af Europa, forklarer Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen: 

”Det er en historisk udbygning af den grønne energiproduktion både på land og til havs. Sammen med PtX-strategien fra marts er dagens aftale afsæt til omkalfatring af energisystemet og på visse stræk hele samfundet. Det er der grund til at rose forligspartierne for. Danmark går nu reelt efter at blive en grøn energistormagt, der kan producere grønne PtX brændstoffer som brint, metanol m.m. til hele Europa.” 

Med dagen aftale om grøn strøm og årets tidligere grønne aftaler, som bl.a. PtX-strategien, skabes et solidt fundament at bygge en grøn og sikker fremtid på. Tejs Laustsen Jensen understreger samtidig, at vi har travlt, og at implementeringen af den samlede pakke af grønne aftaler haster – ikke mindst, hvis vi skal lykkes med at gøre brint og PtX til en eksportsucces: 

”Nu gælder det implementeringen af både dagens og forårets aftaler, så de til sammen kan give det kæmpe grønne ryk fremad, vi har brug for. Her er tempo afgørende, og vi skal bl.a. hurtigt få indrettet tarifsystemet til den nye virkelighed, så vi reelt kan integrere de massive mængder grøn strøm i systemet og forædle den til grønne brændsler. Det er afgørende for at sikre, at Europas fremtidige grønne energi, og den bagvedliggende teknologi, er made in Denmark.” 

Om end det ikke er nogen let opgave, er den danske brint- og PtX-industri klar til at gå forrest og levere de afgørende grønne løsninger, afslutter Tejs Laustsen Jensen: 

”Der er stadig rigtigt store opgaver foran os. Men brint- og PtX-virksomheder langs hele værdikæden er klar til at bidrage til det energi-, eksport- og erhvervseventyr dagens aftale er med til effektivt at kickstarte.” 

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43