Afsluttende HyFIVE-rapporter offentliggjort

7. januar 2019

HyFIVE har givet et boost til brintbiler i Danmark ​

Det EU-støttede projekt Hydrogen for Innovative Vehicles (HyFIVE) har nu nået sin afslutning. Brintbranchen har taget del i dette projekt siden 2015 som klyngekoordinator, og der er opnået fine resultater.

Formålet med projektet har været at skabe bedre rammer og en stærkere infrastruktur for brintbilisme. For at kunne gøde jorden til et frugtbart fundament for udbredelsen af nul-emissionskøretøjer, har det været nødvendigt at sætte stærk ind i forhold til oplysning og udvikling i forhold til denne type køretøjer.

Der er generel enighed om nødvendigheden af at højne uafhængigheden af fossile brændstoffer, og en omstilling af transportsektoren til grønne og bæredygtige løsninger, er et stort skridt på vejen til at nå ambitionen om uafhængighed. Der er mange fordele ved denne omstilling af transportsektoren – både økonomiske, klima- og miljømæssige og ikke mindst i forhold til at takle den luftforurening som i stigende grad er et problem i storbyerne.

Som partner i HyFIVE-projektet har Brintbranchen forestået en lang række aktiviteter. Disse har været i forhold til oplysning såvel som konkret udvikling af den brintbaserede infrastruktur.

Der har ligget en stor opgave i at udbrede kendskabet til brintbiler og deres potentiale i forhold til den grønne omstilling. Det har krævet en stor indsats overfor både politikere, meningsdannere og befolkningen generelt. I denne forbindelse har Brintbranchen afholdt mere end 10 events, deltaget i netværksmøder, arrangeret Ride’n’Drives og forestået arrangementer på Folkemødet. Ride’n’Drive-konceptet har været at invitere relevante profiler ud at køre i brintbiler, og interviewe dem om deres oplevelser med bilerne, og deres syn på en omlægning af den fossiltbasserede transportsektor. Disse interviews er blevet filmet, og kan findes på Brintbranchens hjemmeside.

Resultatet af HyFIVE og Brintbranchens involvering heri er, at der bl.a. er kommet 43 nye brintbiler på de danske veje – hvilket betyder, at der i dag i alt er 83 indregistrerede biler i Danmark. Derudover er det lykkedes at få etableret verdens første, og til dato eneste, landsdækkende netværk af brinttankstationer. Der er på nuværende tidspunkt 10 stationer i landet, hvilket har skabt det nødvendige udgangspunkt for en udbygning af antallet af brintbiler i Danmark. Især offentlige institutioner, som f.eks. flere kommuner, har valgt at investere i brintbiler, og påbegynde en omlægning af deres bilflåder fra konventionelle biler til bæredygtige, nul-emissionskøretøjer.

For at eksempelvis kommunerne til at få øjnene op for brintbilernes potentiale, har det krævet en stor kommunikationsindsats. Denne indsats har også båret frugt ved, at der fra politisk side, er afsat en pulje specifik til initiativer på området for brint til transport.

Der er generelt sket en udvikling på området, og arbejdet i HyFIVE-projektet har sikret, at vi har det vidensgrundlag og den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne håndtere en fortsat udbygning af den brintbaserede transport. Efterhånden som teknologierne modnes og bliver kommercielt levedygtige, vil udviklingen højest sandsynligt gå hurtigere, og det er vi parate til. Der er stadig meget arbejde at gøre, men et solidt fundament er lagt for den nødvendige omlægning af transportsektoren.

Brintbranchen fortsætter med at arbejde mod fortsat udrulning af brint til transport i Danmark, bl.a. gennem aktiv deltagelse i Hydrogen Mobility Europe (H2ME) projektet, der på mange måder fortsætter, hvor HyFIVE slap.

Du kan læse de afsluttende rapporter nedenfor:

Final Project Report

Quarterly Public Summery Reports

Public Summary of Vehicle Performance

Safety and RCS Lessons Learned

Attitudes of Early HFC Car Users in Europe

Lessons Learnt from Early HRS Networks in Europe

Overviw of Progress Towards Commercialisation

Press Releases for Local and European-wide Dissemination

Public Workshop and Networking Events

Networking Events Targeting European Decision-Makers

Final Project Conference

Du kan læse mere om HyFIVE-projektet her: https://brintbranchen.dk/projekter/hyfive/ og om om H2ME-projektet her https://brintbranchen.dk/projekter/h2me2/

Projektet er støttet af hhv. den Europæiske Unions FP7 program gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)) under støtte nr. 621219 og gennem den Europæiske Unions Horizon 2020 program ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under støtte nr. 700350. Horizon 2020 programmet støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.