Shell Petroleum Company Ltd (Shell) har underskrevet en salgsaftale med PL ESG Denmark Co APS (Postlane Partners) vedrørende A/S Dansk Shell, Shells resterende downstream-forretning i Danmark. Aftalen omfatter raffinaderiet i Fredericia samt lokale handels- og forsyningsaktiviteter, skriver Shell i en pressemeddelelse.

Frasalget sker i overensstemmelse med Shells strategi om at ændre selskabets portefølje, og imødekomme kundernes behov for renere energi.

“Denne exit understøtter skiftet i vores portefølje af raffinaderier fra de nuværende fjorten til seks høj- værdi energi- og kemikalierparker, hvilket understøtter vores ambition om at være en energivirksomhed uden nettoemissioner senest i 2050, i trit med samfundets udvikling,” udtaler Robin Mooldijk, Executive Vice President, Manufacturing, i pressemeddelelsen.

Læs hele Shells pressemeddelelse.