Energinet har givet tilsagn til Everfuels anmodning om en 350 MW strømforbindelse til fase II af HySynergy PTX-anlæg i Fredericia. 

Det 20 MW elektrolyseanlæg, der er en del af fase I, er i øjeblikket under opførelse og planlægges skaleret til 300 MW i 2025. At bevæge sig hen imod godkendelsen af tilslutningen af en 350 MW strømforbindelse til en nærliggende 150 kV transformerstation et vigtigt skridt i realiseringen af fase II. 

Fleksibiliteten i PtX-anlægget giver Energinet nye muligheder for, hvordan nettet skal balanceres. I perioder, hvor PtX-anlægget kører med fuld belastning, og hvis der opstår en netfejl, kan anlægget indskrænkes næsten med det samme og frigøre nettets reservekapacitet og undgå eventuelle netoverbelastninger. Dette er et oplagt værktøj for Energinet til at drive nettet under og efter overgangen til 100% vedvarende energi.  

“The undertaking of the 350MW power connection to HySynergy Phase II is an exciting next step in materializing the PtX ambitions in Denmark. The Danish Government’s new PtX strategy requires substantial investments in the grid infrastructure, but we are pleased with Energinet’s screening report stating that the grid will be ready for connecting the 350MW. Once the PtX plant is operational it will contribute considerably to better utilize the Danish renewable energy resources,” siger Everfuels CTO, Uffe Borup.  

Netforbindelsen forventes at være operationel i slutningen af 2024 eller i starten af 2025, hvilket passer med tidspunktet for elektrolyseinstallationen i projektets anden fase.  

Læs Everfuels pressemeddelelse her.

Om HySynergy 
Projektet HySynergy 2.0: 300 MW PtX, der er repræsenteret af Brintbranchens medlem Everfuel, vil bygge et 300 MW elektrolyseanlæg, hvor den producerede grønne brint bl.a. skal erstatte den fossile brint, som på nuværende tidspunkt bliver brugt i Crossbridge Energys raffinaderi. En anden del af brinten skal anvendes i den tunge transport. For første gang kobles produktion af grøn brint direkte til industriel anvendelse, hvilket betragtes som yderst vigtigt i EU, da mange af vores nabolande leder efter effektive måder at decarbonisere den tunge industri på.