Energinet: Jysk brintinfrastruktur kan give gevinst mellem 30-75 mia. kr.

En ny analyse fra Energinet viser en potentiel milliardstor samfundsøkonomisk gevinst ved at lave et nedgravet brintsystem i Jylland og koble det til Tyskland. Da brint er nyt i det danske energilandskab, og markedet er i en opbygningsfase, er beregningerne præget af en vis usikkerhed. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har godkendt Energinets ansøgning om at…