Delegerede retsakter på brint vedtaget i dag

Efter flere års tovtrækkeri på europæisk niveau er de to delegerede retsakter på brint endelig vedtaget. Om 20 dage træder de delegerede retsakter i kraft i hele EU. De delegerede retsakter definerer, hvornår man må kalde brint og brintbaserede brændsler, som metanol og ammoniak, for grøn, og danner dermed det regulatoriske grundlag for hele den…