Grønt Marienborgmøde indleder næste kapitel i dansk brinteventyr

Brintbranchen deltager i dag i det grønne topmøde på Marienborg. Forud fra mødet tager den danske hovedorganisation for brint og Power-to-X godt imod regeringens udmeldinger om brintudbud og mere havvind, og sender et samlet budskab: Vi har brug for massive mængder vedvarende energi til produktion af brint- og grønne brintbaserede brændsler, så Danmark kan sætte…