Fornuftigt kompromis om VE i EU – nu skal Danmark gå foran

I dag er der indgået en ny EU-aftale om vedvarende energi, REDIII. De kommende regler fra EU er klare: Grøn brint spiller en nøglerolle i at opnå det bindende mål om, at 42,5 pct. af alt EU’s energiforbrug skal være baseret på vedvarende energi, blandt andet via mål om anvendelse af grøn brint i industrien…