Organisationer og virksomheder efterspørger grøn skibsfart

Det blå Europa vil være førende i decarboniseringen af skibsfarten. Det er derfor afgørende, at EU-beslutningstagerne skaber et regelsæt, som giver det maritime Europa de rigtige rammer for at kunne bevæge sig væk fra fossile til grønne brændsler, som f.eks. brintbaserede brændstoffer. Derfor er knap 50 europæiske organisationer og virksomheder, Brintbranchen iblandt, gået sammen og…