Mens vi venter på resultatet af PtX-strategiens forhandlinger…

… kommer Brintbranchen endnu engang med en oversigt over brintindustriens ønsker til strategien. Den gode brint- og PtX-strategi indeholder bl.a.: En ambitiøs målsætning på minimum 6 GW installeret elektrolysekapacitet i 2030 En veldefineret plan for national aftag, vi skal sikre aftag af PtX-brændsler i (international) transport og industri, ellers hænger værdikæden ikke sammen Udbygning af…

Brintbranchen inviterer til årets brint- og PtX-konference

Kom med når Brintbranchen traditionen tro afholder årets brint- og PtX-konference d. 4. april kl. 12.30-16.00 i Industriens Hus i København. På konferencen samler vi hele værdikæden med de vigtigste nationale og internationale interessenter på brint- og PtX-området, og gør status på branchens udvikling både i og udenfor Danmark. Inden konferencen afholder Brintbranchens bestyrelse generalforsamling. For Brintbranchens…