Foretræde Klima-, Energi og Forsyningsudvalget

Brintbranchen har i dag fremlagt sine synspunkter om regeringens udspil til en Power-to-X- (PtX-) og brintstrategi ved et foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til energi-, forsynings- og klimapolitik, og behandler bl.a. lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde. Brintbranchen mener, at regeringens udspil til PtX-strategien er…

Dan Jørgensen taler om grøn brint i TED Talk

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har afholdt en TED Talk, der netop er blevet lanceret, om Danmarks bidrag til den grønne omstilling.  I sin tale viser Dan Jørgensen et billede af et elektrolyseanlæg, som er taget under et virksomhedsbesøg hos Brintbranchens medlem Green Hydrogen Systems, hvortil han siger: “That, friends, that’s a game changer.…