IRENA: Det globale brintmarked og dets geopolitiske aspekter

IRENA har for nyligt udgivet rapporten ‘Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor’. Rapporten overvejer, om og hvordan brint kan påvirke fremtidige energisystemer. Den undersøger, hvordan lande og interessenter kan navigere i og forme udviklingen af brintmarkeder. Dertil skitserer den politiske overvejelser, herunder geopolitiske risici. Rapporten bygger på IRENAs omfattende arbejde inden for brint og indeholder en bred vifte af…

Evida: Potentiale i landsdækkende distributionsnet til brint

Der er stort potentiale i at skabe et landsdækkende distributionsnet til brint. Det konkluderer Evida, gasdistributionsselskab og medlem i Brintbranchen, efter at have talt med markedsaktører. Distributionsnettet vil understøtte etablering af et stærkt dansk marked, der åbner op for vækst og beskæftigelse, og vil samtidig understøtte fremtidig eksport af grøn brint. Dermed har Danmark altså en unik mulighed for at indtage førerpositionen…