Internationalt forskningsgennembrud: Elektrolyse kan blive billigere

Internationalt forskningsgennembrud: Elektrolyse kan blive billigere En ung, dansk forsker har opfundet en løsning til at sænke produktionsomkostningerne for grøn brint med cirka 15 procent. Som anerkendelse modtager hun Flemming Bligaard prisen på 500.00 kr., som Rambøll Fonden uddeler.   Forskere har i en længere årrække forsøgt at knække koden til at nedbringe prisen i elektrolyseteknologien. Dette har 28-årige…

Everfuel anvender overskudsvarme i fjernvarmnettet

Everfuel anvender overskudsvarme i fjernvarmnettet  Everfuel har meddelt, at der er indgået en varmeaftagelsesaftale med TVIS, hvorved overskudsvarme fra grøn brintproduktion på HySynergy-elektrolyseanlæggene skal bruges til opvarmning af boliger og virksomheder, der er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Samarbejdet skal i første omgang levere grøn varme svarende til 500-600 boliger. Dette er Danmarks første aftale om fjernvarme…