Nyt samarbejde om brintinfrastruktur i Nordjylland

Nyt samarbejde om brintinfrastruktur i Nordjylland  En række fremtrædende aktører på tværs af brintværdikæden har igangsat en undersøgelse af, hvordan brintinfrastruktur kan binde forbrugere og producenter sammen i Nordjylland. Det er Brintbranchens medlemmer Evida, Gas Storage Denmark, Greenlab Skive og Eurowind Energy, der står bag, og undersøgelsen går under projektnavnet ClusterNortH2.   ClusterNortH2 har til formål at undersøge de tekniske forudsætninger for og det økonomiske potentiale i at…

Første forslag til svensk brintstrategi

Første forslag til svensk brintstrategi  Den svenske regering har fremlagt sit første forslag til Sveriges brintstrategi. I 2045 – fem år før EU – vil Sverige ikke have nogen nettoudledning af drivhusgasser. I det mål vil brint spille en vigtig rolle, især i den industrielle sektor.   Strategien opstiller konkrete mål for både 2030 og 2045. Dertil…