Brint-passagerfly på vej

Den amerikansk-britiske virksomhed ZeroAvia har over de seneste år arbejdet med at udvikle brint-passagerfly til kommercielt brug. Fokus har indtil videre været på små passagerfly, men virksomheden vil nu sigte efter at udvikle et brint-elektrisk system, der skal kunne drive et 76-sæders passagerfly med en distance på mindst 925 km.  Ingeniører fra ZeroAvia og Alaska…

Lhyfe og Plug Power annoncerer aftale om udvikling af grønne brintanlæg i hele Europa

Plug Power, leverandør af brintløsninger, og Lhyfe, producent og leverandør af grøn brint, annoncerede den 27. oktober et partnerskab for i fællesskab at udvikle grønne brintproduktionsanlæg i hele Europa. Initiativet søger at generere en samlet brintkapacitet på 300 MW i 2025 samt at starte udviklingen af et 1 GW produktionsanlæg.  Plug Power og Lhyfe har…

Crossbridge: Raffinaderiet i Fredericia skal være CO2-neutral inden 2035

Raffinaderiet i Fredericia, der ejes og drives af Brintbranchens medlem Crossbridge Energy, er det mest energieffektive i Europa og nummer tre på verdensplan. Med denne placering følger større ambitioner om en grønnere udvikling: Crossbridge Energy skal være det mest energieffektive raffinaderi i verden, hvilket også indebærer en målsætning om at være CO2-neutral inden 2035. Det…