Amazon, IKEA og Unilever forpligter sig til nulemission inden 2040

Amazon, IKEA og Unilever er blandt kommercielle brugere af containerskibsfart, der forpligter sig til nulemission inden 2040 i et nyt initiativ, der har til formål at fremskynde klimaneutralitet i den maritime sektor. Med omkring 90% af verdenshandlen, der transporteres til søs, tegner global skibsfart sig for næsten 3% af verdens samlede CO2-emissioner. Initiativet, der er…

Evida med i nyt projekt, der undersøger brintpotentialet i Europa

DSO’er (Distribution System Operators), heriblandt Brintbranchens medlem Evida, fra 13  lande i Europa lancerer et nyt  projekt  kaldet ‘Ready4H2’ (Ready for Hydrogen). Projektet har til formål at kombinere brintekspertise og -erfaringer på tværs af de europæiske DSO’er, der skaber en fælles forståelse af, hvordan DSO’erne og distributionsnettene kan bidrage til at lette tilførslen for brintproducenter og forbrugernes adgang til brint i brintværdikæden.   DSO’er på tværs af 13  lande har lanceret projektet “Ready4H2”  for…